Er dette naust eller hytter?

Når båtnaustet har parkett, teppegulv og terrasse er det kanskje ikke rart om kommunen blir mistenksom.

Naust Hopla, Levanger
Foto: Tariq Alisubh / NRK

Levanger i Nord-Trøndelag kontrollerer nå flere naust i kommunen. Naust skal primært brukes til oppbevaring av båt- og fiskeutstyr, men mange oppgraderer byggene betraktelig.

Fungerende ordfører i Levanger, Alf Magnar Reberg (Sp) forteller at kommunen nå har sett seg nødt til å ta en skikkelig opprenskning. 40 nausteiere i Hopla i Åsenfjorden får i disse dager beskjed om at kommunen kommer på befaring.

– Vi ser at det har sklidd ut litt. Noen av naustene brukes som hytte og det kan vi ikke godta, forteller Reberg.

– Skal ikke overnatte i naust

I et notat om bruksendring jfr. plan- og bygningsloven skriver Regjeringen følgende:

«En vanlig problemstilling er ulovlig bruk av naust til overnatting. Det finnes en del eksempler på at naust og sjøboder innredes med sikte på bruk som hytte eller anneks. Dette er ofte vanskelig å kartlegge, og for å kunne gripe inn har kommunene gjerne måttet se om naustet faktisk brukes til overnatting. I nye regler blir det presisert at innredning som åpenbart legger til rette for slik bruk er tilstrekkelig for at kommunene kan konstatere ulovlig bruk, ikke den faktiske bruken»

Ordfører Levanger

Fungerende ordfører i Levanger, Alf Magnar Reberg, har tro på at nausteierne vil rette seg etter regelverket så snart påleggene begynner å komme.

Foto: Rita Kleven / NRK

Det er nettopp det Levanger kommune nå skal sjekke opp. I Hopla i Åsenfjorden ligger naustene på rad og rekke og flere av eierene har tatt seg i overkant til rette. Reberg påpeker at det er store individuelle forskjeller, men at det er mye av de samme problemene som går igjen.

– Mange av naustene er for store. Det er laget takutstrekk og balkonger ut mot sjøen som er større enn de har lov til å være. En del av naustene bærer preg av at de grenser mot hytter, på tross av at det ikke skal være overnatting i naust, sier den fungerende ordføreren.

Kan få 400 000 kr i bot

Rådgiver Levanger

Audhild Slapgård i Levanger kommune forteller at nausteierne i verste fall kan oppleve både dagbøter, mulkt og ombygging.

Foto: Rita Kleven / NRK

Et annet problem Reberg har bemerket seg, er at flere av nausteierne har kunstige porter.

– Slik skal det ikke være. Det er et minimumskrav at naustene må ha porter så det er mulig å få inn en båt, sier han.

Rådgiver Audhild Slapgård i Leavnger kommune er redd for økt steinras- og brannfare hvis naustene blir brukt til andre ting enn de er ment som. Derfor vil eierne kunne få bøter og gebyrer på opptil 400 000 kroner.

– Det kan være engangsbeløp eller pålegg som dagsmulkter hvis ikke eierne retter seg etter regelverket.

Naust Hopla, Levanger
Foto: Tariq Alisubh / NRK