Enstemmig vedtak om revisjoner

Kontrollkomiteen i Trondheim kommune vedtok tirsdag kveld å sette i gang to separate forvaltningsrevisjoner, en rundt etiske regelverk og en rundt habilitetsregler i forbindelse med «Kystad-avtalen».