NRK Meny
Normal

En av ti bønder blir skadd

En ny undersøkelse viser at en av ti trønderske bønder ble skadd på sin egen arbeidsplass i løpet av det siste året.

Kvinner i landbruket

De fleste ulykkene i landbruket skjer under håndtering av dyr.

Foto: Rekve, Knut M. / SCANPIX

2700 trønderske bønder har vært med i undersøkelsen, "Skadefri bonde", som ble presentert på Verdal i dag. Rapporten "Skadefri bonde"

Det er spesielt håndteringen av dyr som fører til mange skader i landbruket.

– Underrapportering

– Vi har fått bekreftet mistanken om at det er flere skader i landbruket enn det vi får rapporter om. Det er langt flere skader enn det som kommer fram i statistikken, sier prosjektleder og overlege Oddfrid Aas ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital.

LES OGSÅ: Døde i traktorulykke

Mens Arbeidstilsynet registrerte bare fem skader pr 1000 ansatte i jordbruk, skogbruk og havbruk i 2008, viser ”Skadefri bonde” at det kan være så mange som 112 skader pr 1000 i disse yrkene i løpet av ett år i Trøndelag.

Av de 249 bøndene som har opplyst at de fikk skader, hadde 210 hatt ett uhell, 23 personer hadde hatt to uhell, og 16 oppga å ha hatt tre eller flere uhell det siste året.

Til sammen blir det 304 skadetilfeller. I tillegg oppga 77 bønder at andre på gården hadde vært utsatt for ett eller flere uhell, og dette utgjorde totalt 90 skadetilfeller.

– Overraskende høye

– Vi var forberedt på at skadetallene kunne bli høye. Men det var overraskende at de ble så mye høyere i landbruket enn i andre næringer, sier Oddfrid Aas.

I 2008 var det 14 skader pr 1000 sysselsatte bygg og anlegg, 17 i industrien, og altså 112 i landbruket i løpet av ett år.

De fleste skadene skjer om våren og høsten, og nesten halvparten skjer i driftsbygningen. Håndtering av dyr er den vanligste årsaken til skader, men skader i forbindelse med bruk av maskiner er ofte mer alvorlige, går det fram av undersøkelsen.

Mange til lege

I 63 prosent av skadetilfellene førte det til legebesøk, eller innleggelse på sykehus. For 23 prosent av de skadde førte det til sykmelding i mer enn sju dager.

Ubndersøkelsen viser også at det er flere unge enn eldre som blir skadd i landbruket.

Heltidsbønder med jobb utenfor bruket er mer utsatt for skader enn heltidsbønder uten annet arbeid. Ellers var det ingen forskjell mellom kvinnelige og mannlige bønder. Bønder som driver med storfe eller gris, er mer utsatt for skader enn andre bønder.

Kjenner risikoen

– Det ser ut til at folk er klar over risikoen forbundet med å arbeide på en gård. Men likevel er det uventet at de ser ut til å akseptere at sånn er det, og at de ikke kan gjøre noe med det. Nå må vi finne ut hvordan vi skal få snudd denne holdningen, mener Oddfrid Aas.

Når uhellet først er ute, er det små marginer. Ofte er det tilfeldig om en ulykke ender med en liten skade, eller dødsfall. Under flere av besøkene på gårdene har forskerne fått høre at det ofte kunne ha gått skikkelig ille.

– De fleste ulykker kan forebygges, og hver enkelt bonde kan gjøre mye selv. Men myndigheter, bransjeorganisasjoner og fagorganisasjoner kan også gjøre mer for å legge til rette for et sikrere landbruk, mener Oddfrid Aas ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Undersøkelsen "Skadefri bonde" er en videreføring av ”Nullvisjonen om ulykker i landbruket” som ble etablert i Nord-Trøndelag i 2003.

Video fra Trøndelag

Midtnytt
Jens Kvernmo får fisk i forteltet sitt. Se serien på NRK1 tirsdager klokken 20.25