Hopp til innhold

DSB vil slå sammen brannvesen med tvang

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ønsker seg færre og større brann- og redningsvesen rundt om i landet. De mener arbeidet går for tregt, og vil tvinge gjennom sammenslåinger.

Brannmenn Flatanger

Under storbrannen i Flatanger samarbeidet brannmenn fra 21 forskjellige brannvesen i Trøndelag.

Foto: Terje Næss

Anne Rygh Pedersen

Anne Rygh Pedersen er avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Foto: DSB / Presse

Det var i forrige uke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sendte ut sitt pålegg om at kommunene i Norge må samarbeide om større enheter innenfor brannvesenet.

– Små og sårbare

– Vi ser at fagmiljøene er for små og sårbare, særlig innenfor brannforebygging. Men det sammen gjelder også beredskapsmiljøene. Det er også en del å hente på ledelse og mer solide løsninger der, mener avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i direktoratet.

Uttalelsene fra Pedersen har fått flere ute i distriktene til å reagere.

– Vi synes dette er litt spesielt fordi det betyr mindre lokalt selvstyre i kommunene. Vi vet også at slike prosesser ofte ender med sentralisering, og dette skjer samtidig med kommunereformen. Det virker som om det er svært lite koordinering i statsapparatet, sier brannsjef i Namsos, Ståle Ruud.

Men Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mener dette er nødvendig.

– Vi kan ikke sitte stille og vente på alle andre. For brann- og redningsvesenet er politi og helse de viktigste samarbeidspartnerne. Derfor vil vi følge de nye politidistriktene, og det skal legges opp til større enheter innenfor disse, sier Rygh Pedersen.

– Er skeptisk

Ståle Ruud

Ståle Ruud er skeptisk til å slå sammen til store enheter.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Direktoratet mener altså at større og robuste enheter er best. Men brannsjefen i Namsos ber om respekt for det arbeidet som er gjort ute i distriktene gjennom mange år.

– Rent personlig er jeg skeptisk til tanken om at bare det er stort nok, vil det være best uansett. Det er viset svært lite oppmerksomhet på evaluering av hvordan vi jobber i dag. Det synes jeg er en svakhet med hele prosessen så langt, mener Ståle Ruud i Namsos.

Storbrannen i Flatanger i januar 2014 blir ofte trukket frem som et eksempel på at brannvesenet faktisk fungerer, selv i de største og mest uventede situasjonene.

– Jeg tror ikke en større enhet ville klart å løse utfordringene i Flatanger bedre enn de 21 brannvesenene som samarbeidet under storbrannen den gangen. Det klarte vi veldig godt, men jeg tror ikke svaret er en stor enhet for en veldig stor region, mener Ståle Ruud.

Det er ikke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap enig i.

– En soleklar fordel ville ha vært å ha en enhetlig ledelse. Under en storbrann er det viktig at ledelsen har oversikt, en plan og har øvd på hvordan de skal håndtere en slik hendelse, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen.