Dømt til 18 års fengsel i Brasil

Trygve Kristiansen fra Trondheim er dømt til fengsel i 18 år for økonomisk kriminalitet av en brasiliansk domstol, skriver Adresseavisen.

Trygve Kristiansen hilser på sin advokat Erik Edvardsen. Til høyre medsaksøker Arvid Birkeland.

Trygve Kristiansen (i midten) er dømt til 18 års fengsel i Brasil. Bildet er tatt under en rettssak i Norge. Arvid Birkeland til høyre.

Foto: Mette Moslett Kjesbu / NRK

Kristiansen er dømt for hvitvasking, valutaunndragelse og organisert kriminalitet. Også en norskpakistaner og en norsk kvinne er dømt for de samme forholdene.

Det er avisa Diario de Natal som skriver om dommen i dag.

– Et sofistikert nett

Ifølge avisa står det i dommen at omstendighetene viser en høy grad av spesialisering fra den kriminelle organisasjonens side:

«Et sofistikert nett av penger og eiendom, samt personer som disponerte disse med nasjonale og internasjonale forbindelser.»

Dommeren mener Kristiansen og norskpakistaneren var tyngst involvert i det han ser på som en kriminell organisasjon.

Det var i mai 2007 Kristiansen ble arrestert i Operasjon paradis sammen med Arvid Birkeland fra Trondheim.

Påstand om feilaktige opplysninger og hevnaksjon

Dommen mot Trygve Kristiansen på 18 års fengsel kom overraskende også på Arvid Birkeland, som er tiltalt for hvitvasking i den samme saken i Brasil.

Både Trygve Kristiansen og Arvid Birkeland har hele tiden hevdet at saken er bygget på feilaktige opplysninger fra norsk Økokrim.

– Dette viser at dommeren ikke har tatt hensyn til Økokrims rettslige forklaringer i Brasil i 2007 om at pengene vi investerte i Brasil var tjent og skattet i Norge, sier Birkeland til NRK.

Nektet å skrive under

Førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim har tidligere sagt til NRK Trøndelag at ingenting tyder på at Birkeland og de andre nordmennene har hvitvasket penger.

Men Kavlie har nektet å skrive under på en utskrift av intervjuet med NRK slik at den kan legges fram for dommeren i Brasil.

Den endelige økonomiske rapporten som Birkeland mener viser at pengene hans er legale, er også bare delvis oversatt til portugisisk.

Brasil krever alle dokumenter oversatt, mens norske myndigheter mener de ikke er forpliktet til å oversette.

Les også: Liten grunn til å kritisere Økokrim

Under en rettssak i Inntrøndelag tingrett i januar i år ble det også hevdet at årsaken til at de to kom i politiets søkelys i Brasil var en hevnaksjon fra en tidligere forretningspartner.

Brev fra varaordfører

Nylig sendte varaordfører Knut Fagerbakke fra SV i Trondheim brev til justisminister Grete Faremo om saken til Birkeland.

Her skriver Fagerbakke blant annet:

«Det siste jeg har hørt nå, er at Økokrim sier de ikke er konvensjonsforpliktet til å oversette. Dette er i strid med de garantier tidligere justisminister Knut Storberget og Riksadvokat Bush ga i svar til spørsmål fra tidligere justisminister Odd Einar Dørum.»

Seks personer har saksøkt Alf Jostein Sverkmo for ærekrenkelser

Trygve Kristiansen i midten og Arvid Birkeland til høyre.

Foto: Kari Sørbø / NRK

Videre skrev Fagerbakke i brevet:

«Det er dette jeg vil be justisministeren om; få rette offentlige etat, enten det er den norske ambassaden i Brasil, departementet eller økokrim til å oversette hele rapporten av september 2007 med vedlegg, slik at dokumentet er i tråd med rettslige formalkrav i Brasil.

Det har nå gått over 4 år siden dokumentet ble skrevet og jeg forstår godt Birkelands frustrasjon over at det ikke skal være mulig å får hele dokumentet oversatt, et dokument som, slik jeg forstår saken, i stor grad ville frikjent han for anklagene om hvitvasking og samarbeid med kriminelle i Norge.»

Viktig å legge press

– Brevet fra Fagerbakke forrige uke er veldig viktig etter dommen mot Kristiansen, sier Birkeland.

Han har fortsatt tro på at norske myndigheter tar sin del av ansvaret for å rydde opp i saken hans før en eventuell dom faller mot ham.

Birkeland mener også kravet om innsyn i kommunikasjonen mellom norsk og brasiliansk politi og påtalemakt før aksjonen i mai 2007 må innfris.

Leder i justiskomiteen på Stortinget Per Sandberg (Frp) har etterlyst dette, men blitt nektet innsyn.