Hopp til innhold

Dømt for overgrep mot sin egen datter

En mann fra Nord-Trøndelag er i Frostating lagmannsrett dømt for grove overgrep mot sin egen datter fra hun var 8 til 10 år gammel.

Trondheim Tinghus

Frostating lagmannsrett satte ned fengselsstraffen fra 4 år til 3 år og åtte måneder.

Foto: Tor Beisvåg

Overgrepene skjedde for ti år siden, og 47-åringen er idømt 3 år og 8 måneder i fengsel, og må betale 150.000 kroner i erstatning til dattera si.

Lagmannsretten behandlet domfeltes anke etter at tingretten i juni i fjor dømte mannen til 4 års fengsel og 150.000 kroner i erstatning.

Skjedde etter samlivsbrudd

Den overgrepsutsatte jenta har en seks år eldre bror og ei fire år yngre søster. Alle er barn av den pedofilidømte 47-åringen. I 2000 flyttet han ut fra samboeren og de tre barna.

Overgrepene skal ha skjedd i forbindelse med overnattingsbesøk hjemme hos faren i helgene fra 2001 og fram til begynnelsen av juli 2002, da barnevernet fattet aktuttvedtak og plasserte barna i en fosterfamilie.

Holdt tett i seks år

Den overgrepsutsatte jenta ventet helt til 2008 med å si fra om at hun hadde blitt seksuelt misbrukt av faren sin som barn. Hun slet med personlige problemer og tilpasningsvansker, og hadde begynt å gå til samtaler hos en psykiatrisk sykepleier.

Den da 15 år gamle jenta sendte en sms-melding til sin behandler med teksten:

– Æ og søstra mi ble plaget til å ta på tissen til pappa så den ble stiv.

Dette fortalte hun også litt senere til fostermor, og saken ble meldt til barnevernet som anmeldte den biologiske faren.

Hylte for å få han til å slutte

18-åringen har forklart til retten at overgrepene skjedde på den måten at hun og lillesøstera først måtte se på pornofilm, og så tok faren dem med på soverommet, hvor de måtte kle seg naken. Han forgrep seg deretter mot eldstedattera.

Jenta har forklart at det gjorde vondt, og at hun hylte for å få han til å slutte, men at han likevel fortsatte.

Ut fra forklaringene mener retten det er bevist at den domfelte 47-åringen har forgrepet seg på sin datter ved minst ti tilfeller.

Truet med å drepe dem

Faren hadde klart uttalt at han ville drepe dem om de røpet hva som skjedde, ifølge retten. Dette ga seg utslag i at den overgrepsutsatte jenta og søstera gjennomgående nektet å dra på besøk til faren, uten å kunne sette ord på hvorfor.

Barna opplevde dessuten betydelig omsorgssvikt i perioden, som resulterte i omsorgsovertakelse sommeren 2002. Jenta var følgelig i en særlig sårbar situasjon, og farens utnyttelse av henne ble en stor tilleggsbelastning.

Ingen formildende omstendigheter

Ved straffutmålingen har retten ikke funnet noen formildende omstendigheter hos 47-åringen.

Retten innrømte domfelte en liten strafferabatt fordi saken har ligget unødvendig lenge hos politiet. Det gikk mer enn ett år fra etterforskningen var avsluttet til tiltale ble tatt ut. Dette mener retten har vært en stor belastning for 47-åringen.

Domfeldte erklærte seg ikke skyldig i ankesaken. 47-åringen er uføretrygdet, og har forsørgeransvar for ett barn.