NRK Meny
Normal

Dømt for ærekrenkelser i Brasilsak

Forretningsmennene fra Trondheim som investerte penger i Brasil tapte på nesten alle punkter i erstatningssaken mot sin tidligere forretningspartner Alf Jostein Sverkmo fra Namdalseid.

Seks personer har saksøkt Alf Jostein Sverkmo for ærekrenkelser

Seks personer har saksøkt Alf Jostein Sverkmo for ærekrenkelser

Foto: Kari Sørbø / NRK

Men han må betale 100 000 kroner i oppreisningserstatning til Trygve Kristiansen for det retten mener er ærekrenkende uttalelser om at Kristiansen truet med å drepe Sverkmo.

Inntrøndelag tingrett mener Sverkmo ikke kan holdes ansvarlig for at blant andre Trygve Kristiansen og Arvid Birkeland i 2007 ble arrestert for hvitvasking av penger i Brasil.

Kristiansen saksøkte Sverkmo for inntil 20 millioner i erstatning for tapte inntekter.

Drapstrussel ikke bevist

Saksøkte Alf Jostein Sverkmo til venstre og hans advokat Bertil Smalås i Inderøy tingrett.

Saksøkte Alf Jostein Sverkmo til venstre og hans advokat Bertil Smalås i Inderøy tingrett.

Foto: Kari Sørbø / NRK

Bakgrunnen for tvistesaken i Inntrøndelag tingrett i januar var mediauttalelser fra Sverkmo og forklaringer til brasiliansk politi om forretningsvirksomheten til Kristiansens selskap i Natal, Blue Marlin Group(BMG).

Sverkmo hevnet seg ved å gå til politiet i Brasil etter at han ble kastet ut av BMG på grunn av sin livsførsel, hevdet Trygve Kristiansen under rettsaken.

I dommen i Inntrøndelag tingrett i dag blir det slått fast at Sverkmos påstander til blant andre Dagens Næringsliv og Trønder-Avisa om drapstrusler, er ærekrenkende siden han ikke har kunnet bevise at truslene ble framsatt.

Sverkmo er også dømt for uttalelser om Kristiansen til Dagbladet i 2009.

Nådde ikke fram

De andre saksøkerne, blant dem Arvid Birkeland, nådde ikke fram med sine søksmål.

Retten viser til at Birkeland verken er eller var, knyttet til Trygve Kristiansens selskap BMG og at Sverkmo ikke er ansvarlig for Birkelands situasjon i Brasil.

Birkeland og de fire andre saksøkerne dømmes til å betale Sverkmos sakskostnader på 105 tusen kroner.

– Fornøyd

Arvid Birkeland sier til NRK at han er fornøyd med dommen, selv om han ikke ble tilkjent en krone.

– Det at Kristiansen har blitt uthengt har også fått følger for oss andre saksøkere siden 2007. Dommen gir oss medhold i påstanden vår om at Sverkmo ikke er troverdig, sier Birkeland.

Han mener dette lover godt også for saken hans, som nå er til behandling i Kontrollkomiteen på Stortinget og hos Sivilombudsmannen.