Hopp til innhold

Dobbel dose rotenon

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag vil ha dobbelt så sterk rotenonbehandling i Steinkjervassdraget.

Gyro

Lakseparasitten gyrodactylus salaris

De søker nå Miljøverndepartementet om å få rotenon-behandle Steinkjervassdraget to ganger.

Men det er Per Flatberg, leder i Naturvernforbundet i Nord- Trøndelag ikke glad for.

- Det er en gift som vi vil at skal bli brukt minst mulig. Aluminium må få en bedre sjanse enn den har fått.

Fiskeforvalter Anton Rikstad mener den sterke rotenonbehandlingen er nødvendig.

- Vi har prøvd både aluminum og rotenon uten å lykkes. Nå sier et ekspertutvalg at vi må øke dosen med rotenon, så da prøver vi det.

Vil heller prøve aluminium igjen

Laks i Steinkjervassdraget har vært plaget med gyrodactylus salaris i tretti år. Det har vært en rekke rotenon- og aluminiumsbehandlinger siden 1993. Likevel er lakseparasitten fremdeles i vassdraget.

Per Flatberg har ikke tro på at dobbel dose rotenon vil utrydde lakseparasitten.

- Det har ikke bare med dosering å gjøre, det er mange andre forhold som spiller inn. Dette er et håpløst forsøk på å vinne fram med rotenon enda en gang.

Han vil heller prøve en ny behandling med aluminium, men det har ikke stortingsrepresentant Tord Lien fra Fremskrittspartiet noen tro på.

- I de 30 årene man har hatt gyro i Norge har man gjennomført flere vellykkede behandlinger med rotenon, og ingen med aluminium. Det må Flatberg ta inn over seg.