Hopp til innhold

Departementet avgjør støykrangelen

Kommunal – og moderniseringsdepartementet skal avgjøre uenigheten mellom Ørland kommune og Forsvarsbygg om støygrensene ved kampflybasen.

F16, Ørland hovedflystasjon

Støyen fra disse F16-flyene har ført til uenigheter mellom Forsvarsbygg og Ørland kommune.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Statssekretær Per-Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier saken har høy prioritet og at de vil besøke Ørland for å se på forholdene.

Uenige om grenseverdiene

Uenigheten mellom Ørland kommune og Forsvarsbygg dreier seg blant annet om ulikt syn på hva som bør være desibelgrenser innendørs i hus. Og om hva som skal være grenseverdien for at hus skal bli innløst av staten når den nye kampflybasen skal bygges opp.

Hallgeir Grøntvedt

Hallgeir Grøntvedt er ordfører i Ørland kommune.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

– Vi har forhåpninger om at vi skal få innfridd våre krav i forhold til avhjelpende tiltak og støynivå, sier Ørland-ordfører Hallgeir Grøntvedt til NRK.

Ørland kommune vedtok reguleringsplanen for den nye kampflybasen på Ørlandet 13. november med krav om lavere grenseverdier for støy enn det Forsvarsbygg går inn for.

– Rask avgjørelse

– Vi ønsker en rask avgjørelse i saken, og har allerede tatt kontakt med berørte departementer for uttalelser. Vi skal også på befaring, for dette er en sak som har prioritet i departementet, sier statssekretær Per-Willy Amundsen.

Olaf Dobloug

Olaf Dobloug i Forsvarsbygg håper på en rask avgjørelse i saken.

Foto: Peter Breivik / NRK

Direktør i Forsvarsbygg Kampflybase, Olaf Dobloug, avventer også svaret fra departementet.

– Vi har hele tida hatt et godt samarbeid med Ørland kommune, og har vært enige om det meste i denne saken. Men det er noen punkter vi er uenige om, og det er viktig at departementet får avgjøre saken raskt. For tida er viktig for oss, sier Dobloug.

Siste fra Trøndelag