Hopp til innhold

Departementet avgjør støykrangelen

Kommunal – og moderniseringsdepartementet skal avgjøre uenigheten mellom Ørland kommune og Forsvarsbygg om støygrensene ved kampflybasen.

F16, Ørland hovedflystasjon

Støyen fra disse F16-flyene har ført til uenigheter mellom Forsvarsbygg og Ørland kommune.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Statssekretær Per-Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier saken har høy prioritet og at de vil besøke Ørland for å se på forholdene.

Uenige om grenseverdiene

Uenigheten mellom Ørland kommune og Forsvarsbygg dreier seg blant annet om ulikt syn på hva som bør være desibelgrenser innendørs i hus. Og om hva som skal være grenseverdien for at hus skal bli innløst av staten når den nye kampflybasen skal bygges opp.

Hallgeir Grøntvedt

Hallgeir Grøntvedt er ordfører i Ørland kommune.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

– Vi har forhåpninger om at vi skal få innfridd våre krav i forhold til avhjelpende tiltak og støynivå, sier Ørland-ordfører Hallgeir Grøntvedt til NRK.

Ørland kommune vedtok reguleringsplanen for den nye kampflybasen på Ørlandet 13. november med krav om lavere grenseverdier for støy enn det Forsvarsbygg går inn for.

– Rask avgjørelse

– Vi ønsker en rask avgjørelse i saken, og har allerede tatt kontakt med berørte departementer for uttalelser. Vi skal også på befaring, for dette er en sak som har prioritet i departementet, sier statssekretær Per-Willy Amundsen.

Olaf Dobloug

Olaf Dobloug i Forsvarsbygg håper på en rask avgjørelse i saken.

Foto: Peter Breivik / NRK

Direktør i Forsvarsbygg Kampflybase, Olaf Dobloug, avventer også svaret fra departementet.

– Vi har hele tida hatt et godt samarbeid med Ørland kommune, og har vært enige om det meste i denne saken. Men det er noen punkter vi er uenige om, og det er viktig at departementet får avgjøre saken raskt. For tida er viktig for oss, sier Dobloug.