Ny storkommune fikk massiv hyllest – nå kan den rives i stykker

En «teknikalitet» kan ødelegge for en av Norges største kommunesammenslåinger.

Orkdal Industriområde

TRAGISK: Nye Orkland må kanskje søke om å oppheve sammenslåingen på grunn av reglene for arbeidsgiveravgift. – Tragisk, sier lederen for fellesnemnda. Her ser du deler av Orkanger, administrasjonssenteret i nye Orkland.

Foto: Trondheim Havn/Åge Hojem

– Norske myndigheter kan rive i stykker alt vi har jobbet for. Det er tragisk hvis de ikke finner en løsning, sier Are Hilstad.

Ap-politikeren er ordfører i Meldal og leder i fellesnemnda i nye Orkland kommune. Dagens Orkdal, Meldal, Agdenes og en tredjedel av Snillfjord skal etter planen bli til Orkland 1. januar 2020.

Dette er en av Norges største kommunesammenslåinger, med tanke på antall kommuner. De fire kommunene vil få over 18.000 innbyggere.

Orkland er blitt kalt «utstillingsvindu for kommunereformen». Men utstillingsvinduet kan nå bli knust.

Ordfører i Meldal Are Hilstad (Ap)

BER OM Å BLI HØRT: – Vi ber innstendig om at myndighetene lytter til oss, sier Are Hilstad. Det er tverrpolitisk enighet i nye Orkland om at ordningen med arbeidsgiveravgift må endres for at kommunesammenslåingen skal bli noe av.

Foto: NRK/Anne Heidi Røstad

Kan rakne på grunn av avgift

De fire kommunene har et stort ønske om å slå seg sammen. Men de hadde blant annet en betingelse om å slippe å få én felles arbeidsgiveravgift i storkommunen.

De kan ikke gå med på at bedrifter i små bygder i randsonen skal få samme takst som firmaer i Orkanger by.

– Vi fikk klare signaler fra daværende statsråd Sanner om at regjeringen skulle finne en løsning. Dette med arbeidsgiveravgift skulle ikke stoppe sammenslåingen, sier Hilstad.

Nevnte Jan Tore Sanner (H) har hyllet Orkland. Nykommunen skal også ha fått den uoffisielle tittelen «norgesmester i sammenslåing».

– Jeg vil gi stor honnør til ordførerne og lokalpolitikerne som viser godt lokalt lederskap. Og som tenker framtidsretta, sa Sanner til Adresseavisen i 2016.

Små bedrifter vil rammes

Politikerne i nye Orkland mener at en felles arbeidsgiveravgift er svært dramatisk.

Hilstad forteller at de har gjort beregninger som viser at felles takst for den nye kommunen vil koste næringslivet rundt 20 millioner kroner ekstra i året. Kommunen vil gå med et årlig tap på 24 millioner kroner.

– Små, men viktige bedrifter, vil rammes. Noen må sikkert flytte til Orkanger for å få bedre logistikk og tilgang på bedre kompetanse. Noen må trolig flytte vekk fra Orkland.

Fellesnemnda i Orkland jobber for å få sentrale myndigheter til å skjønne alvoret – og finne en løsning. Torsdag møttes de for å bli enige om et felles vedtak.

«Fellesnemnda er redd for at det nye kommunestyret i Orkland vil se seg nødt til å vurdere en søknad om å oppheve nye Orkland og gå tilbake til gammel kommunestruktur», står det i vedtaket.

Mæland kan ikke love noe

De skisserer blant annet en løsning om at arbeidsgiveravgiften skal bestemmes ut fra postnummer fremfor kommunegrense.

– Blir det ikke en endring, vil dette være en effektiv stopper for alle fremtidige sammenslåinger, mener Hilstad.

Kommunalminister Monica Mæland må dessverre skuffe Orkland. Til NRK sier hun at det per nå er umulig å love dem og andre norske kommuner differensiert arbeidsgiveravgift. Dette fordi det er bestemt at ny forhandling om avgiften skal skje neste år.

– Alle får beholde dagens inndeling frem til 2021, fastslår Mæland.

Det er overvåkningsorganet ESA som må godkjenne ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

– Vi kan ikke svare for hvordan det blir før vi kjenner resultatet av forhandlingene, sier Mæland.

Høyre: – Må gå an å løse

Det statsråden imidlertid lover, er å kjempe for å beholde gode vilkår og at ingen kommer dårlig ut.

– Jeg forstår veldig godt at dette er en viktig sak. Min jobb er at enda flere skal slå seg sammen. Da må vi jobbe for best mulig vilkår.

Problemet med arbeidsgiveravgift blir tema under Høyres sentralstyremøte i helga. Fylkesleder i Trøndelag Høyre, Michael Momyr, bekrefter dette.

– Det ligger en utfordring i dette, som det må gå an å løse.