Hopp til innhold

Her er fjordens svar på Tesla

Landets kraftigste elferjer vil innen året er omme stå klare til å trafikkere i Trondheimsfjorden. Når ladetårnene er oppe vil strøm tilsvarende kapasiteten hos én Tesla overføres til ferjene per minutt.

Nye elferjer skal trafikkere Flakk-Rørvik

Slike ferjer vil trafikkere over Trondheimsfjorden neste år. De har en ladekapasitet på én Tesla i minuttet. Ferjene blir landets kraftigste når de settes i drift 1. januar neste år.

Foto: Fosen Namsos Sjø

– Disse ferjene vil trenge høyspent for å rekke å lade den korte tida de ligger til kai. Dette er ikke prøvd i Norge tidligere og teknologien blir helt ny, sier prosjektleder hos Trøndelag fylkeskommune, Lars Fabricius.

Ferjesambandet Flakk – Rørvik mellom Trondheim og Fosen i Trøndelag er ett av landets aller mest trafikkerte.

Nå jobbes det for fullt for å legge til rette for elferjedrift fra nyttår. Jobben innebærer nybrottsarbeid for både rederier, entreprenører og ikke minst for dem som skal levere teknologien med å føre strøm fram til ferjene.

Ombygging av Rørvik ferjekai til elferjer

To store ladetårn er plassert ved kaia hvor ferjene legger til. Tårnene vil ha en ladeeffekt på 4, 5 megawatt installert effekt på hver side av Trondheimsfjorden. Strøm tilsvarende én teslalading vil føres inn i ferjene per minutt.

Foto: Statens Vegvesen

– Vi har hatt et skifte i Norge de siste årene, og flere samband har fått mer miljøvennlige ferjer enn tidligere. Først med en overgang fra diesel til gass, og nå fra gass til elferjer. Men teknologien er ny og stadig i endring, og enkelte løsninger må finnes opp for første gang, sier Fabricius.

20 aktører samarbeider om løsningen mellom Flakk og Rørvik. Blant dem SINTEF og ENOVA.

Teknologien i batterisystemene levers av Siemens som bygger opp kompetanse i Trondheim for ferjemarkedet.

– Det er mange aktører som skal samspille for å gjøre en slik omlegging, særlig når ferjene blir såpass kraftige som her. Utfordringen er å føre nok strøm inn i fartøyet på kort tid, sier Fabricius.

Bygging av nytt ferjeleie Rørvik

Det jobbes på spreng for å til rette for elektriske ferjer på sambandet Flakk – Rørvik i Trondheimsfjorden. Når kaia ved Rørvik ferjeleie er på plass vil ferjene kunne lade strøm tilsvarende kapasiteten til én Tesla i minuttet.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Har fem minutter på seg

Ferjetrafikken i Norge er inne i det Statens vegvesen tidligere har kalt et «grønt skifte».

Det planlegges elferjer over hele landet, særlig i Hordaland og på Møre.

Sambandet Anda–Lote åpnet for elferjedrift 24. januar i år.

Også sambandet Lavik - Oppedal i Sogn og Fjordane går på batteriløsning.

Flakk–Rørvik vil bli et av landets første ferjesamband med elferjer, og landets største og første som bruker høyspent for å få nok strøm inn i ferjene.

Lars Fabricius (t.v) og Gunnstein Flø Rasmussen (t.h)

– ENOVA har vært med å støtte 40 % av kostnadene til elektrifiseringen av sambandet Flakk-Rørvik, og prosjektet har en totalramme på 274 millioner kroner, forteller prosjektledere hos Trøndelag fylkeskommune, Lars Fabricius (t.v.) og Gunnstein Flø Rasmussen (t.h.).

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

– De har fem minutter på seg og da sier det seg selv at det må lades hurtig. Effekten fra ladetårnene vil være tilsvarende lading av én Tesla i minuttet, sier Fabricius.

En «stille revolusjon»

–Det er en innovasjon at man nå skal over på ferjer som bruker strøm. Det er en «stille revolusjon» som veidirektøren har kalt det som skjer i Norge nå, der diesel og gassdrevne ferjer byttes ut med batteridrevne, sier prosjektleder for Statens vegvesen, Harald Inge Johnsen.

På Rørvik ferjehavn har ombyggingsarbeidet pågått siden i høst og vil fortsette langt inn i dette året.

Harald Inge Johnsen

– Det som er veldig spesielt med denne ferjekaia på er at den har mange elementer i seg og vi arbeider med strenge frister og det er mange aktører. Det er et veldig sammensatt og spennende prosjekt, sier prosjektleder hos Statens vegvesen, Harald Inge Johnsen.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Blant annet er det flyttet 30 000 kubikk sjøbunn for å lage den 130 meter lang kaia som ferjene skal legge til mot.

Ved hver kai, på hver side av Trondheimsfjorden, kommer det til å stå to store ladetårn som ferjene kobler seg på og får høyspent fra.

– Fylkespolitikerne i Trøndelag har satt seg spenstige mål, men til gjengjeld blir miljøgevinsten av denne satsingen veldig bra, sier Fabricius.

I Trondheimsfjorden bygges også sambandet Brekstad – Valset om til elferjer. Her vil ikke ferjene være like store som mellom Flakk og Rørvik, men disse to strekningene i Trondheimsfjorden vil være av de aller første som går over til elektrisitet.

Alle ferjene vil være såkalte plug-in hybrider, med ulik elektrifiseringsgrad.

Fire ferjer er bestilt til de to sambandene og operatør ved Flakk-Rørvik vil være Fosen Namsos Sjø, mens på sambandet Brekstad-Valset vant Fjord1 anbudet.

Elferjene er i produksjon hos Kleven Maritime for Fosen Namsos Sjø, og hos Havyard Ship Technology for Fjord1.

Ferje mellom Flakk og Rørvik

Fjord1 trafikkerer Flakk-Rørvik fram til nyttår, da tar Fosen Namsos Sjø over sambandet og setter inn to nye elektriske ferjer som bli landets største, på denne strekningen.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Nybyggene til Fosen Namsos Sjø får navnene MF Munken og MF Lagatun, i tillegg vil MF Trondheim operere som C-ferje.