Hopp til innhold

Bussene i Trondheim stanser mandag

Bussene i Trondheim stopper i tre timer mandag. Sjåførene streiker for retten til spisepause inne i felles arealer, og ikke ute i hvilebuene på endeholdeplassene.

Buss Trondheim

Bussene i Trondheim stanser mandag mellom kl. 100 og 1300

Foto: Erland Knutsen

Streiken legges til skoleferien og tidsrommet 10.00 til 13.00 for å ramme færrest mulig passasjerer. Streikevarselet gjelder foreløpig alle byrutene i Trondheim og sjåfører som kjører disse.

Ole Roger Berg

Ole Roger Berg, leder i Fagforbundet Buss- og Sporveisforeningen

Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

Dersom flere forbund slutter seg til streiken, kan det bli aktuelt å utvide til andre områder. Det sier Ole Roger Berg, leder i Fagforbundet Buss- og Sporveisforeningen:

Vi er i kontakt med Transportarbeiderforbundet, Yrkestrafikkforbundet og Jernbaneforbundet.

Spisepause

Fylkestinget vedtok i juni fjor:

Det må legges til rette for, der det er praktisk mulig og innen fornuftige økonomiske rammer, at sjåførene kan ta spisepauser sammen med kollegaer i fellesarealer.

Ole Roger Berg og Fagforbundet mener AtB ikke har tatt hensyn til dette vedtaket, og at de fleste sjåførene fra 2019 må ta hvile- og spisepauser ute i hvilebuer på endeholdeplassene. Han frykter om det ikke blir orden på dette blir det enda vanskeligere å rekruttere nye folk.

– Arbeidsstokken i Trondheim begynner å bli veldig gammel, og problemene med nyrekruttering blir ikke akkurat mindre hvis det ikke blir orden på dette.

AtB henviser til fylkeskommunen

Den politiske streiken er rettet mot Sør-Trøndelag Fylkeskommune som ansvarlig for kollektivtrafikken i Sør Trøndelag. Informasjonssjef Grete Opsal i AtB sier de derfor ikke vil kommentere streikevarselet, og viser til at det er Sør-Trøndelag fylke som har gitt dem mandatet.

Erlend Solem, dgl. leder Gråkallbanen

Fylkesdirektør for samferdsel, Erlend Solem

Foto: NRK

Fylkesdirektør for samferdsel, Erlend Solem, mener sjåførene er vel tidlig ute med å streike.

– Vi kan ikke garantere at alle sjåfører kan få tatt all nødvendig spise- og hviletid på samme sted. Men vi vet ikke hvor stor andel av dem som må gjøre dette på endeholdeplassenes utebuer.

Solem viser til at det allerede er fellesarealer på Sandmoen sør for byen. I tillegg blir det ett depot på østsiden av byen, men uvisst hvor. I tillegg skal det opprettes et knutepunkt på Strindheim hvor sjåførene kan raste og hvile.

For øvrig henviser Solem til politisk ledelse i fylket.