Revet bru skaper trafikkaos

Smebrua på Heimdal er revet, og det skaper trafikkaos. En ny bru er på plass først i mai.

Smebrua

Her er årsaken til de lange køene rundt Heimdal hver morgen og ettermiddag.

Foto: Morten Karlsen / NRK

Smebrua på Heimdal har blitt kjent som Fleksnes-brua. Brua har bare ett kjørefelt, og hver vinter står to biler snute mot snute, og ingen vil gi seg.

Nå skal den 100 år gamle brua erstattes av en ny, men det vil ta over et halvt år før den åpner igjen.

– Årsaken til at det tar så lang tid er at brua må planlegges i forhold til Jernbaneverket. Vi er avhengige av å få togluker for å kunne rive brua og etablere den nye. Vi har fått en togluke i mai, og det må vi forholde oss til, sier sjefsingeniør Svein Bjørn Vodahl i Trondheim kommune til NRK.no.

Bare ett kjørefelt

Mange bilister er opprørte over at den nye brua også bare skal ha ett kjørefelt.

Svein Bjørn Vodahl

Svein Bjørn Vodahl i Trondheim kommune.

Foto: Morten Karlsen / NRK

– Det stemmer, men den blir ikke like smal som den forrige. Dessuten blir det også et fortau på brua, sier Vodahl.

Kommunen har valgt og ikke bygge to kjørefelt ettersom de ønsker å legge om kjøremønsteret i fremtiden.

– Det skal bygges en ny vei i forlengelsen av Kattemskogen opp til Industrivegen, og da blir det den vanlige kjøreveien, mens Smebrua blir en gang- og sykkelveibru, sier Vodahl.

Håper på ny vei

Denne veien har vært planlagt i mange år, men nå håper kommunen at det blir fortgang i planene.

– Vi håper at den nye veien kan komme på plass i forbindelse med E6 sør, for der skal det etableres koblinger fra Heimdal mot E6, forteller han.

Så foreløpig må bilistene bare smøre seg med tålmodighet.

– Den eneste muligheten er å bruke det eksisterende veinettet. Fotgjengerne har heldigvis undergangen ved Jernbanen, men for biltrafikken blir det heft, uten tvil.

Kø

Slik ser det ut rundt Heimdal sentrum i rushtiden.

Foto: Morten Karlsen / NRK