Hopp til innhold

Brøt loven under pleie av døende kreftpasient

Fylkeslegen i Nord-Trøndelag mener Levanger kommune ikke ga forsvarlig helsehjelp da en kreftsyk kvinne ønsket å dø hjemme.

Rådhuset i Levanger

Fylkeslegen mener Levanger kommune ikke ga en kreftsyk kvinne god nok hjelp.

Foto: Levanger kommune

De pårørende reagerte på hjemmesykepleiernes manglende kunnskap.

Levanger kommune hadde sendt fem sykepleiere på kurs før de skulle pleie den døende. Men ingen av dem var på vakt den første helga.

Fylkeslegen i Nord-Trøndelag mener derfor Levanger kommune ikke ga forsvarlig helsehjelp da en kreftsyk kvinne ønsket å dø hjemme.

Pårørende klaget saken til fylkeslegen etter NRKs oppslag i januar.

Erkjenner dårlig planlegging

Den døende kvinnen ble pleiet i hjemmet i to uker før hun døde. Hun var avhengig av konstant smertelindrende medisin. Den skulle gis i kassetter via en såkalt CADD-pumpe.

Levanger kommune har erkjent at planlegginga var for dårlig slik at ingen av de fem som ble kurset i bruken av pumpa, ble satt på vakt den første helga. Totalt var det åtte ulike sykepleiere som var innom pasienten på dagtid og fire på natta i løpet av de 14 dagene.

Fylkeslegen mener det ikke er dokumentert at det har skjedd feil med medisineringa.

Men pasient og pårørende ble unødvendig bekymret fordi de var usikre på om smertebehandlinga fungerte. En slik mangelfull helsehjelp er et brudd på Helse- og omsorgsloven om en verdig helsehjelp ved livets slutt, går det fram av avgjørelsen til fylkeslegen i Nord-Trøndelag.

Legge til rette

Fylkeslegen mener en så stor kommune som Levanger må til enhver tid regne med at de har døende pasienter som ønsker å få hjelp hjemme.

– Kommunen må derfor legge til rette for at en slik pleie skal være faglig forsvarlig gjennom hele døgnet, skriver fylkeslegen.

I etterkant av denne saken har Levanger kommune opprettet en arbeidsgruppe som skal utarbeide prosedyrer for pleie i hjemmet av døende personer.