Brekstad-Valset stenges

Ferjesambandet mellom Brekstad og Valset skal utover våren stenges i to perioder. Den første begynner lørdag 10. mars. Kaianleggene skal bygges om for å tilpasses nye hybridferjer, og i perioder vil det ikke være mulig å ha vanlig trafikk på sambandet. Ferjesambandet blir helt stengt i disse periodene: Lørdag 10. mars - søndag 18. mars, og Lørdag 7. april - søndag 15. april.