Brannstigen for kort

En ni meter lang takstige er alt Namsos brannvesen har som hjelpemiddel for å komme seg opp i høyden.

Brannbil
Foto: Rainer Prang / NRK

Brannvesenet i Namsos har en ni meter lang takstige som sin høydeberedskap.

Prioriterer nye lokaler

Byen er den eneste i Trøndelag som mangler stigebil selv om både sykehus og boligblokker er langt høyere.

-Vi har prioritert å forsøke og skaffe oss nye lokaler, sier brannsjef Ståle Ruud i Namsos.

Han mangler muligheten til å få mannskapet sitt opp i høyden. I media har det vært fokus på nettopp dette de siste ukene med branner i boligblokker flere steder.

I Namsos er det knapt om plassen hos brannvesenet, og innkjøp av en stigebil er nedprioritert. Dermed er ni meter maks høyde for brann i Namsos, mens både Steinkjer, Verdal og Levanger kan nå tre ganger så høyt med sine stigebilder.

Har fylkets høyeste blokk

- Vi gjennomførte en risiko- og sårbarhetsanalyse for noen år siden, og her ble det avdekket et behov for stigebil. Spesielt viktig var dette med tanke på sykehuset, men vi har også høye boligblokker i kommunen som gjør at stigebil er påkrevd, sier brannsjef i Levanger, Idar Lundemo.

Namsos har også sykehus, og Nord-Trøndelags høyeste boligblokk. Til tross for dette er ikke stigebil på handlelista.

- Dette er ikke opp til brannsjefen alene, men vi har gjennom flere år singnalisert at vi er inne i ei utvikling som gjør at behovet blir større og større, sier brannsjef Ståle Ruud i Namsos.