Brannen er lokalisert

Brannen er lokalisert til Mjøsundvatnet i Fosnes kommune. Brannvesenet er på vei.