Hopp til innhold

Dette gjør du når batteriet begynner å brenne

Det finnes cirka 400.000 elsykler i Norge. Lær hva du skal gjøre for å unngå at batteriet begynner å brenne – og hva du må gjøre hvis uhellet likevel skjer.

Et elsykkelbatteri brant på Nardo. Dette bildet viser flere utbrente gjenstander som politiet tok med seg for undersøkelser: flere battericeller, to batterikassetter, to ladere, et kretskort og en skjøteledning.

ELSYKKELBRANN: Elsykkelbatteriet til Harald Lorentzen tok fyr. Her ser du battericeller, to batterikassetter, to ladere, et kretskort og en skjøteledning.

Foto: POLITIET

Poff! Det smalt som et kanonskudd, før halve stua til trondheimsmannen sto i full fyr.

Pang! Mannen fra Stjørdal bråvåknet til smellet som raskt vise seg å være starten på en brann.

Med kort tids mellomrom opplevde disse to nøyaktig det samme:

Elsykkelbatteriene deres begynte å brenne under lading.

En av dem, Harald Lorentzen, fikk huset og foten ødelagt. Den andre kom fra det uten skader.

Branner i litium-ionbatteri, altså oppladbare batteri, er ikke for amatører. Det understreker branningeniør i forsikringsselskapet If, Anders Rørvik Ellingbø.

Og metoden som kanskje virker mest logisk for å slukke slike branner, får gjerne de verste følgende.

Det fikk også brannvesenet erfare hjemme hos Lorentzen i Trondheim.

– Brant som f

Brannkonstabel Leander Lysklett fra Trøndelag brann- og redningstjeneste var av de første som kom til det brennende huset.

Da de spylte med vann lyste hele stua opp i oransje.

– Vi skjønte at det var batteriet, og sluttet å spyle. Det er mye energi i et slikt batteri. Hele etasjen – alle rommene – brant som f.

Leander Lysklett, brannkonstabel i Trondheim

UTFORDRENDE JOBB: Leander Lysklett var med på å slukke brannen i elsykkelbatteriet på Nardo i Trondheim. Han sier branner i batteri er utfordrende på flere måter.

Foto: Morten Andersen / NRK

Lenger ned kan du lese mer om hvordan batteribranner bør slukkes.

Brannvesenet fikk relativt raskt kontroll, men huset fikk altså store skader. Dette viser at batteribranner kan bli virkelig alvorlige. Også om en tar forholdsregler.

Lorentzen gjorde blant annet som anbefalingen; å lade på dagtid.

– Hadde det vært på nattetid, kunne det tatt lengre tid før det ble oppdaget. Det er ikke godt å si utfallet. Men en gjør seg noen tanker, sier Lysklett.

Batteribranner blir mer og mer vanlig

Hvert år selges mellom 70.000 og 80.000 elsykler her til lands, viser tall fra Norsk elbilforening. De anslår at det finnes 400.000 elsykler totalt i Norge.

Elsparkesykler kommer i tillegg.

Oppladbare batterier er for øvrig overalt; i telefonen, PC-en, hodelykta, dronen, barnas leker og så videre.

Nettopp derfor blir slike branner mer og mer vanlige.

– Du bør vite hvordan du skal unngå at brannene oppstår, og hva du skal gjøre hvis uhellet først er ute, sier branningeniør Ellingbø fra If.

Hvordan unngå batteribrann?

Trekk gjerne ut laderen når batteriet er fullt, selv om ladingen skal stanse automatisk.

Veldig viktig er det også at du påser at batteriet ikke er skadet. Dette er spesielt aktuelt for elsykler og elsparkesykler, sier Ellingbø:

– Disse batteriene kan lett bli utsatt for skade, ved at du for eksempel kjører sparkesykkelen over en fartsdump eller fortauskant, eller mister det i bakken når du tar det av sykkelen for lading.

Anders Rørvik Ellingbø, branningeniør i If. Han står utnedørs og har på hjelm. I forgrunnen ser vi et rødt brannslukningsapparat.

FARLIGE BRANNER: Batteribranner kan fort bli svært hissige, sier branningeniør i forsikringsselskapet If, Anders Rørvik Ellingbø.

Foto: IF

En skade kan skape «thermal runaway». Det er en kjemisk reaksjon som gir overoppheting i batteriet.

– Mistenker du skade på batteriet, for eksempel fordi det er litt deformert, bør du ta det med til leverandør og få det sjekket, sier Ellingbø.

At batteriet er fysisk skadet, er én av tre hovedårsaker til at batteribranner oppstår.

De andre årsakene er det ikke like lett for deg å ha kontroll på. Det kan skyldes feil under produksjon, eller teknisk svikt som gjør at ladingen ikke stopper når batteriet er fulladet.

Tre gode råd

Skadene etter brann kan minimeres betydelig hvis du tar noen forholdsregler:

  • Lad alltid når du er våken.
  • Ha batteriet liggende på en flate som ikke er antennelig, i et rom med seriekoblet røykvarsler.
  • Ha et brannteppe i nærheten.

Metoden for brannslukking du må unngå

Når det plutselig kommer røyk eller flammer fra et batteri, vil mange finne det naturlig å spyle med vann.

Det må du ikke gjøre, sier branningeniør Ellingbø:

– Da kan den eskalere og bli enda kraftigere.

Dette fordi litium-ionbatteribrannene lager oksygen selv.

Det du i stedet må gjøre, innebærer også vann – men ikke spyling.

Hvordan slukke batteribrann?

– Det brannvesenet gjør, er å senke batteriet i vannbad, for eksempel i en bøtte, sier Ellingbø.

Han påpeker at du først må forsøke å få batteriet ut av huset, gjerne med et brannteppe. Deretter bør du legge det i et vannbad.

Men vær forsiktig. Batteriet kan bli 6–700 grader varmt, og brannen kan fort utvikle seg.

– Det kan bli som et fyrverkeri, sier Ellingbø.

Forsikringsselskapene får stadig skademeldinger etter branner i oppladbare batteri. Ofte etter branntilløp eller små branner som ikke førte til utrykning.

Omtrent halvparten av brannene i Norge starter i elektrisk anlegg eller i noe som er koblet til det. Men hvor stor andel av disse er batteribranner?

Det spørsmålet kan ingen gi et sikkert svar på.

Sykkelbatteribrann

VAR IKKE KOBLET TIL STRØM: I fjor opplevde Harald Tønnesen på Sørlandet at batteriet til elsykkelen hans plutselig begynte å brenne. Det var ikke engang tilkoblet strøm.

Mangler tall

Svaret finnes heller ikke i Norges to brannstatistikker.

Den ene kommer fra forsikringsselskapene. I forsikringssaker etter branner, skal alltid brannårsak kodes. Men kodingen er ikke så detaljert at det kommer frem om brannen startet i batteri.

Den andre baserer seg på brannutrykninger. Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) administrerer denne.

Ifølge statistikken var det i fjor 41 branner som startet i elbil, elsykkel, elsparkesykkel, elektrisk ståbrett, mobiltelefon eller nettbrett.

Så langt i år er tallet 10.

Hvor startet branntilløpet?

2019

2020

2021 (per 26.04)

Elbil

17

19

8

Elsykkel

4

12

1

Elsparkesykkel

3

2

0

Elektrisk ståbrett

4

1

0

Mobil/nettbrett

8

7

1

– Statistikken vår er basert på informasjonen som brannvesenene sender til oss. Graden av detaljer i rapportene om hver enkelt brann eller branntilløp, varierer.

Det skriver presseansvarlig i DSB, Morten Harangen, i en e-post til NRK.

Ellingbø i If er sikker på at mørketallene er store:

– Det kan tenkes at det vil være lurt å få en egen koding for branner i litium-ionbatteri.