Bomstasjoner i Steinkjer kan være positivt for handel i Namsos

Butikkeiere i Namsos tror bomstasjoner i Steinkjer kan føre til et oppsving i den lokale handelen. Transportbransjen er derimot ikke like positiv til bomstasjonene.

Fylkesveg 17

Bomstasjoner på fylkesvei 17 i Steinkjer vil kanskje gjøre at færre reiser sørover fra Namsos for å handle i Steinkjer og Trondheim.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Vi vet at det er handelslekkasje sørover til Innherred og ikke minst Trondheim, så dette kan være positivt for handelsbyen Namsos, sier Knut Rasmussen i bransjerådet for handel og service i Namsos næringsforening.

Fredag ble det klart at bompengesøknaden fra Nord-Trøndelag fylkeskommune skal behandles i Stortinget. Det betyr oppstart for vegutbyggingen på fylkesvei 17 ved Beitstadsundet med ny bru og nye vegtrase til over to milliarder kroner.

Den nye fylkesvegen vil koste 1,6 milliarder kroner. Veien finansieres med 50 prosent bompenger, og resten dekkes av fylkeskommunen.

Elin Agdestein

Høyre-politiker Elin Agdestein mener fylkesvei 17-prosjektet vil føre Innherred, Fosen og Namdalen tettere sammen.

Foto: NRK

– Dette er et prosjekt som er veldig viktig for hele regionen på Innherred, for Fosen og for Namdalen, sier Høyre-politiker Elin Agdestein.

– En ny og mer moderne vei vil knytte områdene tettere sammen, og på den måten fungere som en regionforstørring, sier hun.

– Store kostnader legges på transportnæringa

Det vil koste over 100 kroner tur-retur for en privatbil å kjøre mellom Steinkjer og Namsos når det blir satt opp bomstasjoner i Steinkjer.

Det vil kanskje føre til at folk ikke reiser like mye sørover fra Namsos, mener Rasmussen.

– Det er vanskelig å si hva fremtiden bringer, men det er ikke usannsynlig at folk kanskje tenker seg om før de kjører sørover, sier Rasmussen.

For større biler vil det koste over 300 kroner for samme rute. Transportnæringa i Namdalen er derfor ikke like positiv som butikkeierne.

– Det er store kostnader som legges på transportnæringa, og vi er litt spente på hvordan vi skal klare dette, sier Morten Stene i Namsos næringsforening.

Fylkesveg 17

Her skal ny veg bygges de neste årene.

Foto: Statens vegvesen

Sparer noen minutter

Det er lagt opp til ei etappevis utbygging av veien på strekningem mellom Dyrstad og Sprova i Steinkjer. Dette er en strekning på 14,4 kilometer. I tillegg bygges også ny fylkesveg til Malm som første trinn.

Trinn to vil omfatte tiltak på fylkesveg 17 og vidare nordover fra Sprova til Namsos.

Ordfører Morten Stene

Morten Stene i Namsos næringsforening sier bomstasjonene vil legge store kostnader på transportnæringa.

Foto: Tarig Alisubh / NRK

Stene forteller at konsulentselskapet Rambøll har regnet på kost-nytte-verdien for prosjektet.

– De sier at Namdalen ikke får nytte av denne veien før det har gått 40 år, sier Stene.

Mellom Steinkjer og Namsos sparer bilistene et par minutter på å kjøre den nye traseen. Agdestein mener veien allikevel er verdt pengene for næringslivet.

– Minuttene teller jo selvfølgelig for dem som transporterer gods. Det er en god del tømmer og råvarer som blir fraktet på den strekningen, så det er klart at det betyr mye for lønnsomhet i næringslivet, sier Agdestein.

– Det åpner jo og for nye muligheter for andre, som færre avstandsulemper i vår region. Så dette er egentlig et stort regionalt utviklingsprosjekt.

F 17

Slik er det planer om at den nye fylkesvegen skal se ut når den står ferdig høsten 2019.

Foto: Statens vegvesen