Bompenger kan løse E6-floke

Statens vegvesen sier bilistene selv må betale for å få utbedret E6 mellom Oppdal og Trondheim.

Bomstasjon
Foto: Olav Olsen / Scanpix

 

Politimester Per M. Marum
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Politimester Per M. Marum i Sør-Trøndelag krever en utbedring av denne vegstrekningen etter svært mange ulykker de siste årene.

Krever bompenger

Statens Vegvesen i Sør- Trøndelag er glad for utspillet fra politimesteren. De vil at E6 mellom Trondheim og Oppdal skal oppgraderes, men det må finansieres delvis gjennom bompenger. - Bilistene selv kan godta å måtte betale bompenger, så lenge man kan velge en omvei hvis man ikke vil betale, sier vegsjef Ingvar Tøndel.

I etapper

Statens vegvesen ønsker å utbedre vegstreknignen i etapper, slik aat man ikke behøver å søke om nye midler hvert år. - Men for at departementet skal gå med på det, er man avhengig av at deler av prosjektet er brukerfinansiert, altså betalt med bompenger, forteller Tøndel.

Tøndel mener det er utenkelig å utbedre E6 mellom Oppdal og Trondheim bare med statlige midler, og han håper folk forstår de må betale bompenger for å få en bedre veg.

Brev til Stortinget

Politimester Per M. Marum har sendt brev til trønderbenken på Stortinget, for å få politikerne til å jobbe for å få strekningen inn i Nasjonal Transportplan fra 2010. Og det er stor vilje hos de politiske partiene for å kreve inn bompenger. Men for Fremskrittspartiets Per Sandberg, som er leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, er bompenger utelukket.

- Jeg mener vi heller må bruke statlige midler. Staten har penger, men det mangler på viljen, mener Frp-politikeren.

NAF godtar bompenger

- Det viktigste for bilistene er at veien blir bedre, sier lederen for Norges Automobilforbund i Sør- Trøndelag, Vidar Eidem. Han godtar innkreving av bompenger, så lenge veien blir ferdig først. Han mener også at de som ønsker det, må kunne få kjøre en omvei, og dermed slippe unna bompenger.