Bjørn skutt i Lierne

Binna hadde kommet på innsida av et rovdyravvisende gjerde. Den ble gjort gjentatte forsøk på å jage bjørnen ut av den store innhegninga, men da det ikke lyktes ble den skutt.

Bjørnebinne felt i Lierne

Binna var ca. 100 kilo tung

Foto: Mogens Totsås / SNO

Det er ikke kjent hvordan bjørnen har kommet seg innafor det rovdyravvisende gjerdet, det forteller Kjell Vidar Seljevoll, seniorrådgiver hor Fylkesmannen i Trøndelag.

Det er folk fra Statens Naturoppsyn (SNO) som har forsøkt å jage bjørnen ut fra området siden torsdag. Da ble de første kadavrene funnet. Totalt er det fem voksne sauer og ett lam som er bekrefta tatt av bjørnen.

Gjerdet er ca. 8 kilometer langt og strømførende.

Lørdag fikk SNO beskjed om å felle dyret dersom det ikke lyktes å få bjørnen ut. Åtte mann og hunder deltok i arbeidet.

Bjørnen hadde stor respekt for gjerdet, og det lyktes ikke å få den ut selv om strømmen var slått av, forteller Seljevoll.

– Rett før midnatt fikk vi melding om at bjørnen var felt, sier han.

Binne

Bjørnen som er felt er i binne på ca. 100 kilo.

– Den har på ett tidspunkt hatt unger, men var avsina (har slutta å melke) nå, forteller seniorrådgiveren.

Det er tatt DNA-prøver av binna. Dette gjøres blant anna for å finne ut om hun kan ha vært mora til de to små bjørneungene som ble funnet ved Tunnsjøen tidligere i sommer. Den en var død, og den andre så liten og avmagra at den måtte avlives av SNO.

Det er korte avstander mellom funnet av bjørneungene og stedet hvor binna ble felt.

Seniorrådgiveren mener at det ikke er strømgjerdet som har skilt binna fra ungene. Han tror det har skjedd på et tidligere tidspunkt ut fra størrelsen på bjørneungene.

Laster kart, vennligst vent...

Binna ble felt ved Tunnsjøen i Lierne kommune.

Forvaltningsområde for bjørn

– Det er svært uheldig, og vi hadde ikke ønska en slik utgang på situasjonen, sier seniorrådgiver Kjell Vidar Seljevoll om fellinga av binna.

Hun ble felt innafor forvaltningsområdet for bjørn, og det vil påvirke bestandssituasjonen.

– På norsk side av grensa forsøker vi å unngå å felle hunndyr, sier Seljevoll.

Bjørnejakt flere steder i Trøndelag

Trønderske sauebønder har nylig sluppet sauene sine på beite. Etter kort tid er det funnet sauekadavre flere steder i fylket.

5. juni ble en bjørn skutt ved Ådalsvollen i Verdal.

Nå har Fylkesmannen gitt tillatelse til jakt på skadebjørn på Fosen, i Meråker og i Midtre-Gauldal/Holtålen. Alle disse tillatelsen gjelder fram til fredag klokka 12.

Etter nattas bjørnefelling i Lierne, så har direktoratet måtte utvide antallet betinga løyver. Fylkesmennene fra Trøndelag og nordover hadde i utgangspunktet tre betinga løyver, men har nå fått en utvidelse, slik at jakta kan fortsette disse stedene.