Stor snøskredfare i fjellet

Mye nysnø i fjellet betyr stor fare for skred. Nå er det farligst i et belte fra Trollheimen i nord til Røldal i Sør.

Skiløper utløste snøskred i Storlidalen.

En skiløper utløste snøskred med påfølgende leteaksjon på Storhaugen i Storlidalen i påska 2015.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Pudderalarmen har gått mange steder, men det betyr også at faren for ras er stor.

Varsom.no opererer med fire faregrader. Høyeste faregrad er 4 og betyr stor fare for naturlig utløste snøskred grunnet lokalt store nedbørsmengder og en skikjører kan forvente å løse ut snøskred.

Skredfare i fjellet

Røde felter er faregrad fire, og betyr stor fare for skred, oransje felter er faregrad 3 og betydelig skredfare. Gult er grad 2 og betyr moderat fare.

Foto: Skjermdump: Varsom.no

Verst er det på Sunnmøre og i Romsdal, hvor sjansen nå er størst for skred, men også i Trollheimen er det viktig å være forsiktig. NVE har plassert Trollheimen i kategori 3. Det betyr betydelig fare. I varslet advares det spesielt mot leområder hvor det samler seg fersk fokksnø. Ved faregrad 3 er det også mulig at middels store skred utløses naturlig.

Halv meter nysnø i Oppdal

Lokalavisa OPP i Oppdal melder om nesten en halv meter nysnø ved målestasjonen Ångardsvatnet og her er det nå 81 cm med snø. I dagene framover er det venta mye snø ifølge yr.no.

Snørydding i Storlidalen

Snøen har lava ned i Storlidalen i Oppdal. Dette bildet er tatt lengst inne i dalen i dag tidlig.

Foto: Hilde Storli Sæter / Privat

Storlidalen ligger ved inngangen til Trollheimen og er dermed innenfor områdene som er merket med oransje i kartet over. Dalen er et populært område for toppturer og bratte nedkjøringer. Sist påske førte et skred til leteaksjon, men ingen ble tatt av skredet som ble utløst av en skikjører.