Berger LAR-tilbud

Ordfører Bjørn Arild Gram i Steinkjer (Sp) sier på en pressekonferanse som pågår nå at LAR-mottaket Felten for rusbrukere berger. Det samme er tilfelle med kreftsykepleier, Åpen barnehage og aktivitetssentret for eldre. Det foreslår et flertall av partiene. Budsjettet behandles på et formannsskapsmøte senere i dag og endelig vedtak vil skje i kommunestyret.

Presekonferanse
Foto: Tariq Alisubh/NRK