Hopp til innhold

Ber om kartlegging av flystøy og fugl

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ber om at det startes et overvåkningsprogram for å se på følgene av at en større del av et fugleområde havner i en støysone ved Ørland hovedflystasjon.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ber om at det startes et overvåkningsprogram for å se på følgene av at en større del av fugleområdet Grandefjæra havner i en utsatt støysone ved Ørland hovedflystasjon.

Grandefjæra med Storfosna i bakgrunnen. Dette er et internasjonalt viktig fugleområde, og ligger få kilometer fra Ørland hovedflystasjon.

Støykart Ørland

Dette kartet viser dagens støysituasjon.

Støykart Ørland

Dette er det fremtidige støykartet.

– I og med at den er vernet etter Ramsarkonvensjonen har vi noen forpliktelser. Det er ikke bare å si: Ja ja, fuglene får flytte seg, sier Ingrid Bjørklund.


Hun er daglig leder ved Ørland Våtmarkssenter og viser fram Norges største tidevannsnaturreservat, den ti kilometer lange Grandefjæra. Området ble fredet i 1983, og har Ramsarstatus.

Fjæra er sentral internasjonalt, ikke minst som landings- og foringsplass for trekkfugler.

Få kilometer unna ligger en annen landingsplass; Ørland hovedflystasjon som skal huse Norges nye kampfly F-35.

Større støysone

Med en forskjøvet og forlenget flystripe tilpasset de nye flyene, havner en mye større del av Grandefjæra i det røde støyfeltet som illustrasjonen under viser.

Dette bekymrer fylkesmannen, som nå vil at konsekvensene skal undersøkes.

– Vi ønsker at Forsvarsbygg setter i gang et overvåkningsprogram, gjerne i 2013, for å se på hvilke følger dette kan få fremover, sier Marit Lorvik, assisterende miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Vil gå gjennom tellinger

Denne uken la Forsvarsbygg fram en delrapport i konsekvensutredninga for kampflybasen som omhandler våtmarksområdene. De kommer langt på vei fylkesmannen i møte.

– Vi vet at det foregår en del overvåkning og tellinger allerede. Vi er veldig opptatt av at vi skal gå gjennom det med våre spesialister, sammen med våtmarkssenteret og myndighetene hos fylkesmannen. Og så skal vi sammen finne ut om vi bør gjøre ytterligere observasjoner, sier Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg Kampflybase.

Han sier temaet er vanskelig.

– Vi har nok ikke full oversikt over det enda, men vi har kommet et godt stykke på vei, sier Olaf Dobloug.

F-35

Norges nye kampfly, F-35.

Foto: Northrop Grumman / AP