Bedre skredkart i Oppdal

Nye faresonekart fra NVE viser at 28 boligbygg og 105 hytter kan bli rammet av skred én gang i løpet av 1000 år. Én fritidsbolig kan rammes av skred én gang i løpet av 100 år.

Snøskred Oppdal
Foto: privat