Barneombudet foreslår organ mot mobbing

Barneombud Anne Lindboe mener det er viktig og klokt av Malvik kommune å trekke anken av mobbedommen. Hun vil at staten etablerer klageorgan i kampen mot mobbing.

Anne Lindboe

Barneombud Anne Lindboe mener utfallet av mobbesaken i Malvik gir håp til andre barn og unge – og er et varsku til kommuner. Hun ber kunnskapsministeren etablere lavterskel klagetilbud i kampen mot mobbing.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Lindboe har fulgt mobbesaken i Malvik kommune, som endte med at kommunen må betale erstatning til 25 år gamle Line Sommer Hoel fordi de ikke grep inn i mobbingen av henne da hun var elev ved Vikhammer ungdomsskole.

Lindboe synes saken endte rettferdig, men understreker at erstatning i etterkant av mobbing ikke er godt nok:

– Oppreisning etter alvorlig mobbing og krenkelser betyr at kommunen ikke har gjort jobben sin. Det er ekstremt viktig at vi får på plass et godt hjelpe- og klagesystem som redder skolegangen og barndommen til barna, sier barneombudet til NRK.

System som gir rask hjelp

Lindboe ser for seg et lavterskeltilbud for klaging.

– Tilbudet skal gi barn som opplever mobbing på skolen rask og god hjelp – mens de fortsatt er barn. Jeg oppfordrer kunnskapsministeren til å få dette på plass, sier Lindboe.

– Vi trenger et nasjonalt miljø med juridiske muskler som kan være klageorgan i vanskelige mobbesaker, og som samtidig kan spre gode, forebyggende tiltak, sier Erlend Moen.

Han er seniorrådgiver i rådmannens fagstab i Trondheim kommune, og var én av ekspertene i Djupedal-utvalget for bedre skolemiljø.

Erlend Moen

Erlend Moen, veileder i skoleteamet i Trondheim, mener barneombudet i Norge bør få større ansvar i kampen mot mobbing.

Foto: Lars Nehru Sand / NRK

I utredningen de leverte i mars 2015, foreslo de at Fylkesmannen ikke lenger skal være klageinstans i mobbesaker.

– Modellen vi foreslo ligner på den svenske modellen. I Sverige er Barn- och elevombudet klageinstans i mobbesaker, noe som oppleves som langt tydeligere enn det vi har i Norge i dag, sier Moen til NRK.

Gir håp

Mobbesaken i Malvik har skapt enormt engasjement.

Malvik kommune anket først mobbedommen fra tingretten, men trakk anken sent mandag kveld denne uka.

Et klokt valg, sier barneombud Lindboe:

– At kommunen trakk anken sender et tydelig signal til andre kommuner om at det er viktig å gi barn hjelp mens de går på skolen. Dette viser at ikke å ta mobbing på alvor får konsekvenser.

I tillegg mener Lindboe at seieren i rettssystemet gir håp til andre barn og unge som er eller har blitt mobbet.

– Barn og unge i samme situasjon vil kunne se muligheten i å søke oppreising på grunn av en ødelagt barndom og ødelagt skolegang, sier Lindboe.