Tuberkulosetesting i Trondheim

Barn og ansatte ved sju barnehager og fire skoler i Trondheim skal testes for tuberkulose.

Eli Sagvik

En person med smittsom tuberkulose har hatt arbeidsforhold ved flere barnehager og skoler i Trondheim, sier smittevernoverlege, Eli Sagvik.

Foto: NRK

Årsaken er at en person som har hatt kortvarige engasjement på avdelinger ved disse stedene, har fått påvist smittsom tuberkulose .

Liten smittefare

- Det er svært liten sjanse for at smitten er spredt videre, sier smittevernoverlege i Trondheim, Eli Sagvik.

Men ansatte får likevel tilbud om testing for å være på den sikre siden. Foreldre og foresatte som det gjelder er allerede informert og skal følges opp.

Dette skjer i samarbeid med Folkehelseinstituttet, St. Olavs hospital og Trondheim kommune.

Skjelden sykdom

Tuberkoluse er en sjelden sykdom i Norge. I Trondheim er det registrert rundt 20 tilfeller årlig.

I Norge diagnostiseres det hvert år 250-350 tilfeller av tuberkulose. Forekomsten har de senere årene økt som følge av en større innvandrerbefolkning. Tuberkulose øker internasjonalt.

Tuberkulose skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. I de fleste tilfellene oppstår sykdommen i lungene, men tuberkulose kan ramme alle kroppens organer.

Tuberkulose smitter med luftsmitte eller fjerndråpesmitte.

Personer som er smittet, men ikke syke, kan ikke smitte andre. Heller ikke personer som tidligere har hatt tuberkulose og er friske, kan smitte andre.

Tuberkulose som rammer andre organer enn lungene, er i praksis ikke smittsomt. Lungetuberkulose kan også være innkapslet og dermed ikke smittsomt.