Hopp til innhold

Avdekket gammel kobberproduksjon

Arkeologer har i sommer avdekket det eldste stedet for kobberproduksjon fra malm i Norge. Nemlig ved elva Kopperåa i Meråker.

Kopperå

Ved elva Kopperåa i Meråker er det nå funnet bevis for Norges eldste produksjon av kobber fra malm.

Foto: NRK

Arkeolog Lars Fredrik Stenvik

Arkeolog Lars Fredrik Stenvik har sammen med kolleger avdekket gammel kobberproduksjon i Meråker.

Foto: Håvard Zeiner / NRK

– For første gang vet vi nå at det er produsert kobber fra malm i middelalderen i Norge, sier førsteamanuensis Lars Fredrik Stenvik ved NTNU Vitenskapsmuseet til nettstedet Forskning.no .

1300-tallet

Man har lenge slitt med å finne arkeologiske funn som viser utvinning og smelting av kobbermalm helt tilbak i middelalderen, men nå har arkeologene funnet bevis for at det foregikk kobberproduksjon i Meråker helt tilbake til 1300-tallet.

Elva Kopperåa var utgangspunktet for utgravingene som er gjennomført. Ikke så rart kanskje når man vet at navnet er brukt i gamle skriftlige kilder.

Restene etter den avanserte kobberproduksjonen er funnet ute på ei øy i elva.

Trekonstruksjoner

På øya er det tidligere funnet trekull, slagg og små irrgrønne klumper av kobber. I sommer ble det også avdekket rester av trekonstruksjoner som viser en teknologisk avansert produksjon.

– Treverket er forbausende godt bevart, sier Stenvik til nettstedet.

Kobber var et viktig metall i middelalderen og ble benyttet til å produsere blant annet mynter og kirkeklokker.

I Norge er det få spor av kobberproduksjon fra før 1500-tallet, men senere ble det startskuddet for norsk storindustri med gruver både på Røros, i Folldal og andre steder i Trøndelag og nordlige deler av Hedmark. Men det var først på utpå 1700- og 1800-tallet.