Åtte døpt på drop-in

Et søskenpar i 20-årene, en pensjonist, en 10-åring, en 6-åring og tre unger i 2-3 årsalderen møtte opp da Lademoen kirke i Trondheim inviterte til drop-in dåp i helga.

Lademoen kirke

Kirka tar nye grep for å få flere medlemmer. I helga arrangerte Lademoen kirke dåp på drop-in.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Lademoen menighet hadde sendt ut brev til 40 udøpte 2-3-åringer og sju udøpte ungdommer i konfirmasjonsalder, som sogner til kirka. De som kom var alle fra andre områder i og rundt Trondheim. Et følge kom fra Frøya.

– Vi var veldig spente. Vi visste jo at det kom folk, men var ikke klar over hvor mange, sier sokneprest Stein Ellinggard.

Synkende dåpstall

Drop-in dåp

Dåpsseremonien ble annonsert både i aviser og på gata utenfor kirka.

Foto: Vigdis Aakre

Færre velger å døpe barna eller seg selv, og menigheten ønsket derfor å prøve ut drop-in dåp etter inspirasjon fra Sverige. De forberedte seg godt og ventet spent med kaffe, saft og kake lørdag 9. mai.

Hvert dåpsfølge ble tatt inn i sakristiet til en vel ti minutter lang dåpssamtale. Deretter ble ett og ett følge loset inn i et sidekapell der dåpen foregikk. For de som måtte vente var det blant annet satt fram tegnebord til barna og lagt ut lys til lystenning.

Døpefont

– Det ble veldig høytidelig og fint, sier soknepresten som stod for dåpsseremoniene.

Foto: Vigdis Aakre

– Det er ikke hver dag jeg har mulighet til å ha dåpssamtale både med foreldre, faddere og beseforeldre, ja hele dåpsselskapet, forteller Ellinggard.

Flere har ytret skepsis til å forvalte dåpshandlingen på denne måten, men etter å ha vært til stede under seremonien var all skepsis borte, skriver trosopplæringsrådgiver Vigdis Aanderaa Aakre på nettsidene til Den norske kirke.

– Vi må senke terskelen litt. Med synkende dåpstall må vi vurdere andre veier for å komme folk i møte. Dette er en av mange muligheter, sier soknepresten i Lademoen kirke.

Ingen impulshandlinger

Dåpsbarn

Denne lille jenta var en av dem som ble døpt lørdag.

Foto: Vigdis Aakre

Alle som døpte seg hadde ulike historier for hvorfor de ikke var døpt tidligere.

– Det passet ikke da de hadde tenkt å døpe. Nå var tida for det.

Felles for alle var at det ikke var snakk om noen impulshandling. En 73 år gammel pensjonist fortalte at hun hadde ønsket å bli døpt hele livet, men syntes ikke at hun kunne bry kirka med det. Hun hadde klippet ut annonsen om drop-in dåpen i avisa og bestemte seg.

Det var flott å se dåpsfølgene som hadde pyntet seg for anledningen, gleden og takknemligheten, skriver Vigdis Aanderaa Aakre.

Soknepresten antyder at drop-in kan bli gjennomført med jevne mellomrom et par ganger i året.

– Det var veldig behagelig, høytidelig og fint, sier Ellinggard.