Hopp til innhold

Ap vil ha firefelts E6 mellom Stjørdal og Trondheim

Trondheim kommune har forpliktet seg til at biltrafikken ikke skal øke. Likevel går nå Arbeiderpartiet med på bygging av firefelts vei nord for byen.

Ranheim

Firefelts E6 på Ranheim. Slik ønsker Arbeiderpartiet at det skal være hele veien til Stjørdal.

Foto: Erling Skjervold / Statens vegvesen

I august viste tall at biltrafikken øker i Trondheim, til tross for en bymiljøavtale med staten som skal sikre 3,7 milliarder kroner til kollektiv- og sykkelsatsing. Forutsetningen er at biltrafikken reduseres.

Arbeiderpartiet har tidligere vært bekymret for at en E6-utbygging nordover vil føre til mer biltrafikk og at Trondheim mister de ekstraordinærene tilskuddene. Kommunalråd Geir Waage (Ap) avviser at de har snudd i saken.

– Men det er en motsetning her. På den ene siden vil regjeringen ikke ha vekst i biltrafikken i Trondheim, på den andre siden vil de uansett bygge firefelts vei til Stjørdal. Man skal være ganske naiv for å tro at en dobling av kapasiteten ikke vil medføre en økning i biltrafikken. Staten kan derfor ikke ta med i beregningene økt biltrafikk øst for Trondheim.

Skylder på regjeringen

Geir Waage

Geir Waage (Ap) sier ja til E6-utbygging nordover, men vil at E6 sørover bygges først.

Foto: Morten Andersen / NRK

Waage understreker at de vil være tydelige overfor samferdselsministeren og be regjeringen klargjøre hvordan de skal håndtere denne motsetningen.

– En trafikkvekst mellom Trondheim og Stjørdal kan ikke medføre at vi må kutte i andre tiltak, som Sluppen bru eller økt satsing på kollektivtrafikken.

– Det har vært sagt at man ikke skal bygge ut E6 før man har dobbeltspor på jernbanestrekningen nord for Trondheim. Har dere gått bort fra dette?

– Det har vært et prinsipp at trafikken fra Trondheim og nordover skal kunne skje kollektivt, hovedsaklig med tog. Det ser ut til at det fra regjeringens side går mye tregere med dette enn med veiutbygging. Det er det andre enn vi i Trondheim som styrer, sier Waage.

MDG overrasket og skuffet

Opoku

– Klimaforliket på Stortinget sier at vi ikke skal ha trafikkøking inn til byene, sier Hilde Opoku (MDG).

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Varaordfører Hilde Opoku fra Miljøpartiet De Grønne er overrasket og skuffet over at koalisjonspartner Ap nå sier ja til E6-utbyggingen. Hun sier dagens utspill gjør dem usikre.

– Kan dette true samarbeidet mellom dere og Arbeiderpartiet?

– Det hoper seg litt opp med avgjørelser som peker i feil retning i forhold til målet om Trondheim som en internasjonalt ledende by på klima og miljø. Nå må vi få på plass noen avtaler vi også kan stå inne for.

FrP ikke bekymret for bymiljøavtalen

Kommunalråd for Fremskrittspartiet, Elin Marie Andreassen, sier E6-utbygginga vil flytte trafikken fra fylkesveien i Malvik og være viktig for næringstransport. Hun mener dette ikke står i motstrid til bymiljøavtalen.

– Vil ikke en firefelts vei gjøre at flere velger å kjøre privatbil inn til Trondheim?

– Jeg tror det er mer avgjørende å bygge dobbeltspor på jernbanen enn å bygge ut E6. Jeg har ikke tro på at veiutbyggingen vil gjøre det mer attraktivt å kjøre bil, sier Andreassen, som derfor heller ikke er bekymret for miljøavtalen med staten.

e6-ranheim-stjørdal