Utolmodige lastebileiere om E6 : - Bygg ut alt i ett jafs!

– Selskapet Nye Veier er kommet for å bygge lange strekninger i sammenheng, og ikke klattvis. Da bør de bygge ut E6 gjennom hele Trøndelag som ett prosjekt!

Lastebil i tunnel

Selskapet Nye Veier A/S vil prioritere strekningen E6 øst for Trondheim, med blant annet to løps tunneller og fire felt hele vegen til Værnes. Foto: Erland Knutsen.

Det sier Niclaus Haugrønning, leder i Norges Lastebileier-forbunds avdeling i Trøndelag, der debatten nå om dagen går høyt om hvorvidt E6 nord eller sør for Trondheim bør prioriteres for opprustning.

12 mil - tre prosjekter

Det er det nye vegselskapet Nye Veger A/S som er tildelt oppgaven med å stå for opprustninga, når Trøndelags tur kommer. Men den 12 mil lange strekningen – fra Ulsberg i sør til Åsen i nord - er delt opp i tre prosjekter, og derfor går diskusjonen på hvilken strekning en skal starte med.

– Vi har i vår forløpige prioritering gått inn for å starte på E6 nord for Trondheim, utfra at samfunnsnytten der er størst, sier Ingrid Dahl Hovland, adm. dir. i selskapet Nye veier A/S.

Ingrid Dahl Hovland, adm dir Nye veier A/S

Adm. dir. i Nye veger A/S, Ingrid Dahl Hovland, la vekt på skillet mellom politikerne og aksjeselskapet hun leder. Selskapet har sine klare kreterier om samfunnsnytte å gå ut fra.

Foto: Erland Knutsen / NRK

– Vi bygger veg, dere er politikere!

– Vi bygger veg, dere er politikere, sa hun da hun møtte trønderne på en stor vegkonferanse torsdag. Hun manet trønderske politikere til samarbeid for å få på plass alle vedtak – og enighet om prioriteringer – og lot det skinne gjennom at pengene i motsett fall fort kunne gå til andre steder i landet.

Blant dem som har frontet standpunktet om å prioritere E6-strekningen sør for Trondheim er fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i Sør-Trøndelag.

Vil ha E6 sørover

Tore O. Sandvik

Tore O. Sandvik synest E6 sørover burde vært prioritert, fordi økende godstransport gjør at den vegen blir mer og mer ulykkesutsatt.

Foto: Erland Knutsen / NRK

– Det Trøndelag har prioritert, etter sterkt påtrykk fra næringslivet, er den vegen som har mest godstrafikk, er i dårligst stand og har fartsbegrensninger store deler av vegen, sier Sandvik og peker på at godstrafikken sør for Trondheim vil øke sterkt i framtida.

Men selskapet Nye veier har altså så langt landet på E6 nordover mot Stjørdal som mest aktuell strekning å starte med.

– Vi bygger helthetlig, og prioterer ut fra trafikktall, ulykkesbelastning, tidsreduksjon for vegbrukeren og kostnadstall, sier Ingrid Dahl Hovland, og viser til blant annet den store trafikken til og fra flyplassen på Værnes.

Og mens diskusjonen går, er lastebilnæringa utolmodig:

– Bygg alt i sammenheng!

– For oss spiller det egentlig ikke så stor rolle hva som kommer først og sist, bare vi får hele E6-strekningen gjennom Trøndelag ferdig til 2023 - og ikke 2032, som var tidspunktet før vegseskapet ble etablert, sier lederen i fylkesforbundet i NLF, Niclaus Haugrønnng.

Niklaus Haugrønning

- For oss betyr det ikke så mye om en begynner i nord eller sør, bare hele E6 gjennom Trøndelag står ferdig opprustet til 2023, sier Niklaus Haugrønning.

Foto: Erland Knutsen / NRK

- Det er jo det vi har etterlyst hele tida at vi må bygge lengre sterkninger i sammenheng. Nå er det statlige vegselskapet på plass, og da bør hele strekningen i Trøndelag ses på som ett prosjekt, og bygges enhetlig og effektivt.

- Ville vært fantastisk!

– Det ville jo vært fantiastisk om det kunne skje, sier også fylkesordfører Tore. O. Sandvik.

Oversikt vegprosjekt E6 Trøndelag

Vegselskapet Nye veier A/S har en portefølgje på 12 mil gjennom Trøndelag. Det er inndelt i 3 prosjekter: Ulsberg-Melhus, Ranheim-Værnes, Kvithammer-Åsen. Så langt er utviding av E6 Kolomoen-Moelv det lengste prosjektet Nye veier har, med 43 km.

Foto: Erland Knutsen / NRK

– Det ville vært det aller beste – og rimeligste, seier han.

Men direktøren som leder selskapet som ikke skulle bygge veg klattvis sier:

- Nå har vi 8 millarder å bygge for i året, og om alt skulle kanaliseres til Trøndelag, så kan det jo hende at vi hadde fått andre på pukkelen.

- Så så stor store jafs tar dog ikke det nye vegselskapet..?

- Nei, vi gjør nok ikke det. Det må deles opp på en fornuftig måte, avslutter adm. dir. Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier A/S.