Hopp til innhold

Aker BP avventer utbygging på Hodfeltet – mener redningspakke ikke er god nok

Aker BP er klar til å komme i gang med Hod-utbyggingen i Nordsjøen i år om redningspakken fra regjeringen blir bedre. Det vil skape 3000 årsverk.

Hod plattformen, Aker BP

VENTER: Aker BP kan vedta utbygging på Hod-feltet i Nordsjøen i løpet av tredje kvartal i år om skattepakken fra regjeringa blir bedre.

Foto: Aker BP

Oljeselskapet Aker BP satte storprosjektet og byggingen av Hod-plattformen i Nordsjøen på vent da korona-krisen kom.

Tirsdag la regjeringen fram en redningspakke til en olje – og gassnæring og en leverandørindustri i krise.

Lave priser på levert olje og driftsutfordringer på grunn av smitteverntiltak gjør at oljeselskaper skyver på leteaktivitet, investeringer og ikke-kritisk vedlikehold.

– Regjeringas forslag vurderes som ikke tilstrekkelig for å realisere Hod-prosjektet, skriver pressetalsmann i Aker BP, Ole Johan Faret i en e-post til NRK.

Klar til å komme i gang

Men nå avventer selskapet den endelige behandlingen i Stortinget i juni for å se om skattepakken blir bedre. Utbygginga på Hodfeltet er ei investering på fem milliarder. Dette vil gi arbeid til 3000 årsverk i bedrifter langs kysten.

– Hvis Stortinget før sommeren vedtar midlertidige endringer i skatteregimet i tråd med det næringen og LO har foreslått, kan Hod-utbyggingen bli vedtatt i løpet av tredje kvartal i år, skriver pressetalsmann i Aker BP, Ole Johan Faret i e-posten.

160 ansatte ved Kværner Verdal er permittert. Fra april neste år er det tomt i ordreboka når arbeidet med ett av understellene til Sverdrup-feltet er ferdig. Aker BP lover stor aktivitet om Hod-utbygginga kommer i gang.

– Vi legger opp til betydelige leveranser og stor aktivitet blant annet hos Kværner Verdal allerede i 2021.

Kværner Verdal

TOM ORDREBOK: Kværner Verdal loves stor aktivitet neste år om det blir noe av Hod-prosjektet til Aker BP. Nå pågår arbeidet på ett stålunderstell til Sverdrup-feltet som er ferdig i april neste år. Så er det tomt i ordreboka på Kværner Verdal.

Foto: Eivind Aabakken

Spent

Konsernsjef i Kværner, Karl-Petter Løken sier at det endelige utfallet av skattepakken er viktig for hele leverandørindustrien. Også med tanke på et skifte til fornybar energi.

– Vi er i ferd med å etablere flere bein å stå på. Det er ikke slik vi klarer over natta. Vi trenger flere olje – og gassprosjekter som kan hjelpe oss å bygge bro inn i nye industrier over år. Det er kritisk for å opprettholde kompetansen i leverandørindustrien at det kommer nye prosjekter på kort sikt nå, sier Løken.

– Hva tenker du om at Aker BP har satt Hod-utbygging på vent- det kunne gitt stor aktivitet blant annet for Kværner Verdal?

– Jeg tror det som blir det endelige utfallet av skattepakken er viktig for hele leverandørindustrien. Og så langt er signalene at dette ikke er godt nok til å sparke i gang nye prosjekter. Det er det som er viktig for oss at det blir mer aktivitet og flere prosjekter, sier Løken.

Storprosjektet Hod vil bety mye.

– Hod er veldig viktig for aktiviteten på Verdal. Vi venter veldig spent på hva Aker BP vil bestemme seg for, sier konsernsjefen i Kværner.

Hvor kritisk er situasjonen for Kværner?

– Nei det er selvfølgelig tøffe tak. Det gjelder generelt for hele leverandørindustrien. Det som skjer nå gjør at det blir lagt lokk på og stoppet fremtidig aktivitet og igangsetting av nye prosjekter, sier Karl-Petter Løken.

Karl-Petter Løken, Kværner

TRENGER FLERE PROSJEKTER: Konsernsjef i Kværner, Karl-Petter Løken, sier de trenger flere olje- og gassprosjekter på kort sikt for å beholde kompetanse. Overgang til mer fornybar energi vil ta tid.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Utsetter skatt

Regjeringa foreslår å gi oljeselskapene en utsettelse på skatteregningen. Det skjer gjennom en endring i avskrivingsreglene. Samtidig vil de at selskapene skal få redusert den såkalte friinntekten.

– For å opprettholde norske kompetansemiljøer og gi aktivitet i norsk økonomi er det nå avgjørende at planlagte prosjekter gjennomføres. Derfor har vi i også lagt frem forslag om midlertidige skattetiltak, sa olje- og energiminister, Tina Bru, da skattepakken ble lagt fram denne uka.

I revidert nasjonalbudsjett anslås petroleumsinvesteringene på norsk sokkel å bli rundt 166 milliarder kroner i 2020, noe som er om lag ni prosent lavere enn hva som ble lagt til grunn i nasjonalbudsjettet.

Næringen selv og LO ga i forrige uke beskjed om at de ønsker en skattepakke der man får fulle avskrivninger for investeringer som besluttes og gjennomføres i 2020 og 2021. Normal avskrivningstid i henhold til dagens regler er seks år.

Dette mener de vil gi den nødvendige stimulans som trengs for å sette i gang nye prosjekter og videreføre prosjekter som er satt på vent.

Valhall Flanke Vest, Kværner Verdal

SPENNING PÅ KVÆRNER VERDAL: Dette ble levert fra Kværner Verdal til Valhall Flanke Vest i fjor. Plattformen til Hod blir den samme om prosjektet kommer i gang.

Foto: Kværner Verdal