Agressive studenter på NTNU

Studenter ved NTNU oppfattes som truende og aggressive ovenfor de ansatte. Arbeidstilsynet angriper nå det psykososiale miljøet ved universitet.

NTNU, hovedbygningen på Gløshaugen

Flere ansatte forteller til Arbeidstilsynet at de føler seg truet på jobb. Studieavdelingen installerer nå alarmknapp i frykt for agressive studenter.

Foto: Roar Hansen

Det er infoavdelingen, studieavdelingen og økonomiavdelingen ved sentraladministrasjonen, samt syv institutter ved HF-fakultetet som får refs fra Arbeidstilsynet, skriver Universitetsavisa.

”På bakgrunn av all tilgjengelig informasjon, er det Arbeidstilsynets vurdering at arbeidsmiljøet ved NTNU viser seg å være mer ”utrygt” enn vi hadde forventet, og det viser seg spesielt når det kommer til utfordringer psykososiale arbeidsmiljøet” står det i rapporten fra tilsynet.

Føler seg truet

Universitetsavisa skriver at de ansatte ved avdelingen som har mest kontakt med studentene, Studieavdelingen, nå er i ferd med å etablere en egen alarmknapp og instrukser på hva som skjer når en truende situasjon inntreffer.

For dårlig undersøkelse

NTNU prøvde selv å gjennomføre en undersøkelse om arbeidsmiljøet ved universitetet, men i frykt for å bli identifisert ble svarprosenten for lav.

”Det fortelles gjennomgående fra arbeidstakerne at NTNUs arbeidsmiljøundersøkelse oppleves som lite meningsfylt” skriver Arbeidstilsynet.