Hopp til innhold

– Vi tar vare på ungene

På Hitra står kommunen klar til å holde skoler og barnehager åpne utover kvelden dersom foreldrene ikke kommer seg ut for å hente barna.

Tungtransport gjennom Fillan skaper bekymring

Bruene på Hitra er spesielt utsatt for stormen Ivar. Det kan føre til at foreldre ikke får hentet barn i barnehagen og at skolebussene ikke kommer seg fram.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Det har foreløpig ikke begynt å blåse opp ennå, sier Kjell Roar Sæther, som er kommunalsjef for Oppvekst i Hitra kommune ved 14-tida.

Likevel har kommunen satt i verk tiltak rettet mot barna.

– Vi oppfordrer foreldrene om å hente barna tidligere. Skulle uværet inntreffe brått, og foreldre ikke kommer seg til barnehagen, vil barnehagen holde åpent og ta vare på ungene.

Les alt om ekstremværet «Ivar».

Skolene holder åpent

Også skolene på Hitra kan komme til å måtte ta vare på elever som ikke kommer seg hjem.

– Ved sterk vind fra vest vil ikke skolebussene kunne passere bruene mellom øyene her ute.

Ifølge Sæther gjelder dette brua fra Hitra over til Dolmøya, fra Hitra til Fjellværøya og mellom Fjellværøya og Ulvøya.

Følende skoler og barnehager kan bli rammet av stormen:

  • Fillan skole
  • Hitra videregående skole.
  • Barman oppvekstsenter
  • Knarrlagsund oppvekstsenter

Frøya tar det kuli

Frøya og Hitra er den delen av Trøndelag hvor ekstremværet «Ivar» treffer først. Men de to kommunene har helt ulik måte å håndtere uværet.

Alt som kan blåse ned har blåst ned her ute, sier kommunikasjonsrådgiver Marit W. Norborg i Frøya kommune til NRK. Hun sitter i kommunens beredskapsledelse.

– Beredskapsledelsen møtes nå hver halvtime for å vurdere situasjonen. Men foreløpig avventer vi været, sier Norborg.