Voldtatt tenåring sendes ut av Norge

En asylsøker i tenårene ble voldtatt på Sandmoen asylmottak i Trondheim. Nå blir kvinnen sendt ut av landet. – Offentlig omsorgssvikt, sier jurist.

Sandmoen asylmottak

Det var ved dette asylmottaket i Trondheim at en ung afrikansk kvinne ble voldtatt i 2010.

Foto: Tor Aage Hansen

En afrikansk kvinne i tenårene kom til Norge i 2010. Jenta søkte om asyl på humanitært grunnlag, men etter bare tre måneder i landet ble hun voldtatt på asylmottaket.

Voldtekten karakteriseres som svært grov og gjerningsmannen fikk en skjerpet straff på fire og et halvt år.

Den snart 20 år gamle jenta har tatt opplevelsene så tungt at hun i ettertid har forsøkt å ta sitt eget liv. Etter opphold på psykiatrisk sykehus har Utlendningsnemda (UNE) besluttet å sende jenta ut av landet i neste uke.

– Grov omsorgssvikt

– Jeg blir skamfull av å være norsk. Jeg er helt sikker på at dette overhodet ikke er i samsvar med den alminnelige nordmanns oppfatning. Dette er en snever byråkratisk tenkning som ikke har støtte i folket, sier juridisk rådgiver Leif Strøm ved delstatlige ressurssenteret om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) til NRK.no.

Han mener at det har skjedd en offentlig omsorgssvikt overfor jenta.

– De som kommer til Norge som asylsøkere skal være trygge bare ved å passere norsk grense. Hvis man vandrer i Oslos gater er det en ting, men her er man på et asylmottak hvor man skal bli beskyttet, og da er det klart at det er det noen som har sviktet grovt, fortsetter Strøm.

– Sjokkerende

Marit Søyland er sosiallærer i Enheten for voksenopplæring i Trondheim. Hun kom i kontakt med den afrikanske kvinnen og er sjokkert over at jenta nå skal sendes ut av landet.

– Jeg synes at denne saken er spesiell, fordi hun opplevde å ikke få den beskyttelsen hun hadde krav på. At vi ikke beskytter henne og gir henne oppholdstillatelse, det sjokkerer og undrer meg, sier Søyland

Sendes ut neste uke

I neste uke vil jenta bli transportert ut av landet. Leif Strøm ved RVTS mener det har skjedd en feilvurdering.

– Jeg mener at man har tatt altfor lett på den feilen som er gjort ved at hun ikke har blitt tilstrekkelig beskyttet. Rettsvesenet har gjort sin oppgave på en utmerket måte, men de statlige myndigheter må vurdere sitt ansvar på nytt, sier han.

Utlendningsnemda (UNE) refererer til begrunnelsen for utsendelsen av kvinnen, og sier de ikke kan uttale seg om enkeltsaker.