– Populært å ha det fælt på nett

Stadig flere ungdommer utleverer private problemer i blogger. Forsker advarer mot konsekvensene.

Utleverer seg på nett

Ungdom lufter problemer på nett. – Noen bloggere utnytter nok problemene sine for å få lesere, sier blogger.

Foto: Marte Eidshaug

– Mange unge har behov for å «skrive ut» sine problemer, men i så fall er blogg et problematisk forum, fordi det er offentlig, sier forsker på sosiale medier ved NTNU, Berit Skog til nrk.no.

Hun advarer ungdom mot å utlevere seg selv og andre på nett.

– Det er fort å angre seg når man senere blir konfrontert med det man har skrevet. Det kan også bli et personvernproblem, fordi ungdommene ofre drar med seg andre personer i sine fortellinger – de utleverer ikke bare seg selv, sier Skog.

Hun oppfordrer bloggere til å tenke over hvordan de vil profilere seg selv.

Marte Eidshaug (14 år) fra Roan er blogger. Hun vil ikke utlevere egne problemer på nett, men ser at mange andre gjør det.

– Noen bloggere utnytter nok problemene sine for å få lesere på bloggen. Men jeg tror ikke man trenger å skrive om problemer for å være interessant, sier Eidshaug.

Får oppmerksomhet på nett

For noen bloggere er lite for privat til å publiseres på nett. Selvskading, depresjoner, kjærlighetsproblemer og konflikter i heimen legges ut til offentlig innsyn av bloggere helt ned i ung alder.

Ungdomskontakt i Verdal kommune i Nord-Trøndelag, June Vatne, sier det i ungdomsmiljøet ser ut som det er populært å ha det fælt på nett.

– For ungdom som ikke er veldig pene eller spesielt flinke i sport eller andre ting, kan det å dyrke sine problemer på nett bli en måte å få oppmerksomhet og å bli populær på, sier ungdomskontakt i Verdal kommune, June Vatne til Nrk.no.

Går til foreldrene

Ungdomskontakten reagerer på trenden, og nøler ikke med å ta kontakt med skolen eller foreldrene når hun oppdager blogger der en ungdom i kommunen utleverer sine private problemer.

Bekymret ungdomskontakt

Ungdomskontakt June Vatne i Verdal kommune tar affære mot ung utlevering på nett.

Foto: Privat

– Er det ikke positivt at ungdom finner et sted å lufte tankene sine?

– Vi ønsker at ungdommene kanaliserer problemene sine andre steder. Det er ikke alltid ungdommen selv er klar over konsekvensene av å utlevere seg på nett, sier Vatne.

Er det ikke drastisk å gå rett til foreldrene til bloggerne?

– Jeg tenker at det er helt nødvendig. Som andre folk i hjelpeapparatet har vi en opplysningsplikt om vi ser noe vi vurderer som alvorlig. Vi kan ikke bare lese en slik blogg uten å gå videre med det, da gjør ikke vi jobben vår, sier Vatne.

– Ingen fasit

Unge som utleverer seg på nett er imidlertid ikke et unikt fenomen for Verdal. Bloggere over hele Norge utleverer private problemer å nett.

– Mange bruker nettet som dagbok. Jeg håper de har voksne rundt seg som hjelper dem til å forstå at dette kan få konsekvenser for dem senere, sier Heidi Vatn, ungdomskontakt i Orkdal kommune i Sør-Trøndelag.

I Orkdal velger ungdomskontakten å ikke ta affære overfor unge bloggere som sliter.

–Det er vanskelig å gi noe fasitsvar på hvordan dette bør håndteres, sier Vatn.