NRK Meny
Normal

– Ingen grunn til panikk

Det aggressive fugleinfluensaviruset er påvist i Sør-Sverige, og myndighetene regner med at risikoen er høy for at det snart vil nå Norge.

Men det er ingen grunn til panikk, understreker helsemyndighetene.  

Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet følger funnet av fugleinfluensavirus i Sverige nøye, men foreløpig gjelder de tidligere iverksatte beskyttelsestiltakene, som blant annet krever at alle norske fjærfebestander skal holdes under tak.

På en pressekonferanse tirsdag understreket helsemyndighetene at fugleinfluensa fortsatt er en dyresykdom, og at det er veldig liten risiko for at sykdommen skal smitte til mennesker.

Men helsemyndighetenes råd er at man unngår kontakt med syk eller død fugl, at man unngår fugleskitt og at man sørger for god håndhygiene. Det gjelder i særlig grad barn.

Høy risiko

– Vi måtte forvente at fugleviruset kom nærmere. Men det har ikke endret risikobildet i Norge, og vi har ikke nådd høyeste risikonivå ennå, understreket direktør Joakim Lystad ved Mattilsynet på pressekonferansen.

Han opplyser at norske myndigheter fortsetter det arbeidet som allerede er satt i gang med forebyggelses- og bekjempelsesplanen som ble lagt fram for halvannen uke siden.

Men hvis det skulle bli utbrudd av det aggressive fugleviruset her i landet, vil det bli iverksatt strenge tiltak i en sone på 3 kilometer rundt utbruddsstedet, spesielt hvis det skjer i en fjærfebestand. Her vil man om nødvendig få hjelp av politi og Sivilforsvaret for å hindre spredning av smitte.

Foreløpig er det kommet inn rundt 180 døde fugl til Veterinærinstituttet, men det er ikke påvist virus i de 122 fuglene som inntil tirsdag ettermiddag var ferdig undersøkt.

Ifølge Veterinærinstituttet er det aldri tidligere påvist fugleinfluensa i Norge. Og hvis den kommer, må vi regne med å ha den lenge.

– Men det er fortsatt en dyresykdom, og ingen menneskesykdom, blir det understreket.

Tett dialog

Ifølge Mattilsynet er det stor sannsynlighet for at fugleinfluensaen i første omgang vil ramme villfugl i Norge. Derfor har både Mattilsynet og Veterinærinstituttet intensivert overvåkingen av villfugl.

– Vi har tett dialog med svenske myndigheter, og vi vil naturligvis følge situasjonen veldig nøye, sier kommunikasjonsrådgiver Finn Oluf Nyquist i Mattilsynet til NTB

Fugler i fangenskap skal fortsatt holdes under tak, slik det ble bestemt 17. februar. Mattilsynet oppgraderer også oversikten over norsk fjærfehold, både når det gjelder kommersielle og ikke-kommersielle besetninger, såkalte hobbybesetninger. Hvor mange som driver med fjærfe på hobbybasis, prøver myndighetene nå å få en bedre oversikt over. For de store fjærfebesetningene kan det bli snakk om vaksinering.

Det er også opprettet tett samarbeid mellom Mattilsynet og Toll- og avgiftsdirektoratet for å kontrollere fugler og fugleprodukter fra smittede områder. Det er allerede innført forbud mot innførsel av ubehandlede fjær og fjærkomponenter fra alle tredjeland. (©NTB)