– Forebygging av brann i trehus er det viktigste vi gjør

Nye studenter og dårlig oversikt gjør at brannvesenet må fokusere på brann i trehusbebyggelse året rundt.

Brygga i Trondheim

Trondheim har mye tett trehusbebyggelse. Mye forebygging må til for å unngå brann på disse stedene mener brannvesenet.

Foto: Erling Bakke / NRK

Torsdag morgen brøt det ut storbrann i Kong Oscars gate i Bergen. Brannen var krevende å få slukket da den hadde startet i tett trehusbebyggelse.

Brann i trehus kan være et stort problem både i Bergen og i Trondheim. Forebygging er derfor noe av det viktigste brannvesenet gjør

Ole Ludvigsen

Ole Ludvigsen forteller at brannvesenet alltid må fokusere på brann i trehus.

Foto: Arne Fenstad / NRK

– Dette er gamle hus som er bygd etter andre forskrifter enn vi har i dag. I tillegg står byggene så tett at brannsmitte blir en overhengende fare. Med vind og de smale veitene i mellom går brannen fort over flere kvartal, forteller vakthavende brannsjef i Trondheim, Ole Ludvigsen til NRK.

Vanskelig å ha oversikt

Trondheims tette trehusbebyggelse består av mange leiligheter og hybler for studenter. Den stadige utskiftningen av leieboere og mange huseiere skaper problemer når det gjelder trehusene

– Med høsten kommer nye studenter og dette er kanskje første gang de flytter hjemmefra eller bor alene. Da har de noen ting å lære i forhold til brannsikkerhet, sier Ludvgisen.

I tillegg er det vanskelig å ha oversikt over hvor mange som faktisk bor der og hvor inngangene til alle de små hyblene er, forteller han.

– Når det er så mange hybler i området er det ikke lett å ha oversikt til enhver tid. Det er vanskelig å komme til over alt.

Må forebygge mer

Viseadministrerende direktør i Basale, Rune Mikaelsen mener alle huseierne i Trondheims trehusbebyggelser må lage en samlet plan i forhold til brann.

Rune Mikaelsen

Rune Mikaelsen mener et samarbeid mellom huseiere kan skape gode oversiktskart i tilfelle brann.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Når det er flere huseiere er det vanskelig å ha en felles oversikt. Det hjelper ikke brannvesenet så mye at hvert hus er godt dokumentert, men en helhetlig plan for kvartalene vil være veldig nytting. Da kan brannvesenet enkelt finne frem ved hjelp av oversiktskart.

Mikaelsen ønsker å få til en slik oversikt, men sier at initiativet må komme fra det offentlige eller brannvesenet. For Ludvgisen handler det også om at det må forebygges mer.

– Brannvesenet har god beredskap og vi klarer å håndtere hendelsene når det først begynner å brenne, men jeg tror at holdninger, kunnskap og forebyggende arbeid er det absolutt viktigste for å redde trebyen Trondheim.