NRK Meny
Normal

– Blir rusmisbrukere i barnevernet

– Barn blir rusmisbrukere i barnevernsinstitusjoner. Det hevder ungdom som mener barnevernet må tenke annerledes for å kunne gi et trygt og godt tilbud.

Barnevern

En av tre ungdommer som bor på barnevernsinstitusjon i Norge føler seg utrygge.

Foto: www.colorbox.com

– Jeg har opplevd å bli kastet kniv etter, men det gikk heldigvis bra, sier ei jente NRK har snakket med. Hun bodde på institusjon da episoden skjedde.

– Det ble tatt tak i, men man vet likevel aldri om man er helt trygg.

Føler seg utrygge

Hun er en av tre jenter som fikk hjelp av barnevernet i ung alder. De hadde behov for omsorg, men endte opp som rusmisbrukere.

De tror ikke dette ville ha skjedd hvis institusjonene hadde vært bedre tilpasset problemene de unge har.

– Her jeg bor er det ungdom fra 14 til 18 år som sliter med rus, familie og omsorgssvikt. Alt er mixet sammen, noe som ikke er bra. Trusler og vold er hverdagslig akkurat nå, forteller ei annen jente.

Tall fra den siste brukerundersøkelsen blant barn på tiltak viser at 30 prosent føler seg utrygge i disse institusjonene. Halvparten, altså 15 prosent, opplever situasjonen som svært utrygg og truende.

Jentene ønsker nå å hindre at flere barn opplever det de har opplevd.

– De bør dele ungdom opp i tre grupper; rus, atferd og omsorg. Ungdom som tas fra hjemmet sitt har ikke de samme problemene som de med rus- eller atferdsproblemer. Slik vil behandlingen på institusjonene bli bedre, mener jentene.

Må tenke målgrupper

Nils Harald Brattgjerd er områdeleder i BUF Etat i Trondheim. Han kjenner igjen historien til jentene.

– At ungdom med forskjellig bakgrunn plasseres sammen, er trolig både tradisjonelt og historisk betinget. Man har forsøkt å bygge opp tiltak som ligger nært der ungdommen bor, og hatt mindre fokus på at de som bor på barnevernsinstitusjon kan ha ulike behov for tilpasset opplegg.

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Inge Kvaran, mener det var en tabbe at den nye barnevernsloven i 1992 åpnet for tvangsplassering av barn på grunn av atferd.

– Vi fikk institusjoner som i for stor grad fokuserte på atferd, og mindre på barnas faktiske problemer, sier Kvaran.

Endrer praksis

Rådene fra fagfolk, forskere og ungdommen selv er klar.

Tiden er overmoden for skille mellom ulike målgrupper slik at behandlingsopplegget kan tilpasses bedre.

– I tillegg til å skille mellom rus, atferd og omsorg, bør vi også differensiere på alder og kjønn. Ofte er det brautende gutter som får dominere, noe som gjør at fokuset på jenter blir mindre, sier Kvaran til NRK.

– Vil BUF etat nå endre praksis?

– Vi er midt i en prosess hvor vi har bestemt oss for at institusjonstiltakene skal skille mer på behov og målgruppe. Tilbudet vil bli mer fokusert på kvalitet og tilpasset hjelp, sier Nils Harald Brattgjerd, områdeleder i BUF etat i Trondheim.