NRK Meny
Normal

9.000 biler på nyveien hvert døgn

I snitt kjører omlag 9.000 biler Nordre avlastningsvei via rundkjøringen i Ila i Trondheim hvert døgn.

Nordre avlastningsvei

Bli med på kjøretur på nyveien.

– Vi har kalkulert med et døgntall på 10.000 biler og er godt fornøyd med trafikkutviklingen så langt, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Almar Aronsen.

Den gjennomsnittlige døgnberegningen er gjort basert på telling i Ila onsdag og torsdag i forrige uke.

Byggingen av Nordre avlastningsvei startet for seks år siden og veianlegget ble åpnet 27.mai.

Mindre trafikk i Fjordgata

Det nye veianlegget har allerede sterk innvirkning på trafikkbildet i Trondheim sentrum. Det sier prosjektleder for Miljøpakken på byplankontoret i Trondheim, Henning Lervåg.

– Blant annet er trafikken gjennom Fjordgata kraftig redusert. Enkelte veistrekninger blir innsnevret i løpet av kort tid som følge av dette. Innsnevringene betyr mer plass til kollektivfelt og gang- og sykkelbaner, sier han.

– Disse endringene skulle egentlig ha vært gjennomført allerede, men ble forsinket på grunn av streiken, sier Henning Lervåg.

Mindre trafikk i sentrum

Nordre avlastningsvei danner sammen med Omkjøringsveien, Osloveien og E6 Trondheim-Stjørdal et veinett som skal gi mindre trafikkbelastning gjennom Trondheim sentrum.

Nordre avlastningsvei går fra Osloveien gjennom Ila og Brattøra fram til Nidelv bru og E6 Trondheim-Stjørdal. Det er bygd 6,1 km hovedveg, 5,3 km gang- og sykkelvei og 1,7 km øvrig vei. Utbygginga var kostet 1, 6 milliarder kroner.

Store deler av veien går i fire tunneler der trafikken blir overvåket av 20 videokamera.

50 år med veihistorie

Prosessen mot den ferdig veien som åpnet i mai i år, har gått over flere tiår og har vært svært omstridt.

Allerede på 1960-tallet var den en del av planen for framtidig trafikkutvikling i Trondheim. Men planene ble lagt bort før det på 1980-tallet ble lagt nye planer på bordet. Disse veiplanene ble en del av Trondheimspakken, der all trafikkavvikling rundt og gjennom byen ble planlagt.

Byggingen av Nordre avlastningsvei startet høsten 2004 etter flere omkamper blant Trondheims-politikerne.

Nordre avlastningsvei

Nordre avlastningsvei.

Foto: NRK

Video fra Trøndelag

Midtnytt
Jens Kvernmo får fisk i forteltet sitt. Se serien på NRK1 tirsdager klokken 20.25