Hopp til innhold

53 anmeldt for kjønnslemlestelse – ingen dømt

De siste ti årene har det blitt anmeldt 53 tilfeller av ulovlig omskjæring av kvinner og jenter i Norge. Likevel har så langt ingen blitt straffet for det.

kjønnslemlestelse

Med et barberblad går de til verks for å fjerne de ytre kvinnelige kjønnsorganene. Resultatet kan være fatalt. Så langt har ingen blitt dømt for inngrepet i Norge.

Foto: Lucy Murunga / Plan Norge

Selv om politiet får inn anmeldelser som gjelder kjønnslemlestelse av jenter i Norge har det de ti siste årene ikke vært nok bevis til at noen blir dømt.

– Det er ikke kriminelt å være omskåret i Norge. Det er kriminelt at foreldre som er bosatt i Norge tar med seg datteren sin til utlandet for å få en omskjæring. Det er dét som er forbudt, sier Inger-Lise Lien, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Hun har tatt for seg de 53 sakene som har vært anmeldt i denne tiårsperioden hvor hun har intervjuet rettsmedisinere som har undersøkt barna, og i flere i politiet om deres erfaringer med disse sakene. Rapporten ble lansert tirsdag.

Inger-Lise Lien

Forsker Inger-Lise Lien har forsøkt å finne ut hvorfor alle anmeldelser om kjønnslemlestelse har blitt henlagt.

Foto: Privat

Legene melder ikke ifra

Av 92 rettsmedisinske undersøkelser fra 2007 til og med 2016 var det bare 17 som ble avklart som kjønnslemlestelser.

Noen politifolk som Lien har intervjuet, er bekymret for at noen leger ikke tar barnets rettssikkerhet på alvor.

Ifølge rapporten uttalte en lege følgende:

«Hvis jeg hadde avdekket kjønnslemlestelse hos en jente, og hvis denne jenta ikke hadde noen søstre som kunne risikere kjønnslemlestelse som jeg måtte avverge, så ville jeg ikke meldt til politiet at jenta var kjønnslemlestet. Det har ingen hensikt.»

Norsk lov fungerer

I tillegg mangler politiet ofte vitner i sakene hvis omskjæringen er gjennomført ulovlig i utlandet. De har ikke nok bevis til å ta sakene videre. Likevel sier Lien at politiets arbeid og loven har hatt en god effekt.

– Selv om det ikke har vært noen saker opp for domstolene, så virker loven likevel fordi det skaper mye stress for familiene. De får både barnevernet og politiet på døra, og det blir en lang prosess hvor de er mistenkeliggjort og blir kalt inn til avhør. Det skjer mye og noe ganger blir det barnevernssak også, sier hun.

Får store konsekvenser

Leoul Mekonen

Leoul Mekonen, frivillig i Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk mener frykt for loven kan hindre foreldre i å gjennomføre kjønnslemlestelse på døtrene sine.

Foto: Milana Knezevic / NRK

Leoul Mekonen jobber frivillig i Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk med å fortelle jenter og kvinner om omskjæring. Han er enig i at loven kan virke avskrekkende på foreldre som ønsker å omskjære døtrene sine.

– Ingen vil ta den alvorlige konsekvensen, men de fleste som kommer med barn til Norge eller som får barn her vurderer konsekvensen av å omskjære barna. Så frykten har hjulpet til en viss grad med å slutte med denne praksisen, sier han.