Hopp til innhold

52 barnevernsbarn utsatt for massive overgrep

Siden år 2000 er 52 barnevernsbarn utsatt for massive overgrep.

Illustrasjonsfoto: Dukke med plaster over munnen

52 barn under barnevernets beskyttelse har siden år 2000 blitt utsatt for seksuelle overgrep. Illustrasjonsfoto.

Foto: Nilsen, Heidi B. / Heidi B. Nilsen

Fra år 2000 og fram til i dag har 52 barnevernsbarn blitt utsatt for massive overgrep mens de skulle ha fått en trygg oppvekst under barnevernets beskyttelse, viser en kartlegging Adresseavisen har utført.

Toppen av isfjellet

Til sammen 42 offentlig oppnevnte omsorgspersoner, det vil si fosterforeldre og støttekontakter, er i denne perioden dømt for overgrep.

– Tallene er bare toppen av et isfjell, mener førstestatsadvokat Bjørn K. Soknes. Norske myndigheter har ingen slik oversikt, og avisens tall er dermed det nærmeste man kan komme.

Om lag 80 prosent av alle sedelighetssaker blir henlagt. Av sakene som kommer opp for retten, blir cirka 30 prosent frifunnet.

Adresseavisen har gått gjennom i underkant av tusen dommer fra landets tingretter, lagmannsretter og Høyesterett for å finne saker som omhandler barn i barnevernets varetekt.

Strengere dommer

Dommene forteller om overgripere som har manipulert og truet spesielt sårbare barn. I mange dommer er det dokumentert manglende tilsyn og oppfølging fra barnevernet.

Dommene forteller om et offentlig system som ikke nødvendigvis tar affære selv om det foreligger bekymringsmeldinger og varsling. Ikke engang når barna selv forteller om vold.

De siste årene har dommene blitt strengere, viser gjennomgangen.

Men noen saker skiller seg ut.

Begikk nye overgrep

I 2004 fikk fosterfaren til en elleve år gammel psykisk utviklingshemmet jente, med mental alder på fire år, 60 dagers fengsel for å ha misbrukt henne seksuelt.

I to andre dommer har barnevernet plassert barn hos personer som tidligere er blitt dømt eller mistenkt for seksuelt misbruk av barn.

Det foreligger også to dommer der barnevernet har valgt å ikke anmelde sakene. I den ene av disse to sakene har mannen forgrepet seg på to nye barn senere.

River opp gamle sår

Staten og mange kommuner har i flere år betalt ut erstatninger til barnehjemsbarn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep på 1950- og 1960-tallet.

Adresseavisens avsløringer opprører styreleder Rune Eriksen i foreningen Barnevernsbarn i Trondheim, BIT.

– Disse tallene gjør meg enormt opprørt. Dette er et nytt overgrep, både mot barn som har fått oppreisning, og de som opplever overgrep akkurat nå.

Rune Eriksen mener Staten ikke er bevisst sitt ansvar.

– Staten greier ikke å ta vare på disse barna, og det er uholdbart.

Tabubelagt

Eriksen får støtte av Renate Arevoll, som i ti år fram til mai i år har ledet Foreningen for Barnevernsbarn.

– Det er et stort problem at barnevernstjenesten ikke vet hvordan de skal finne ut av denne problematikken selv.

– Dette har vært tabubelagt i mange år. Vi er glade for at dette kommer ut i media, sier Renate Arevoll.

– Tiltakene er ikke gode nok. Her må Bufetat sette seg ned å gjøre en mye bedre jobb.

– Vi har satt i verk tiltak

Barnevernet har allerede satt i gang tiltak for å hindre at barn blir misbrukt av de som egentlig skal passe på dem.

– Barnevernet har visst om overgrepsproblemene i mange tiår, sier direktør i barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Mari Trommald.

– Det har ført til at Stortinget har tatt tak i dette flere ganger, ved blant annet å innføre økt tilsyn i barnevernsinstitusjoner.

– Ikke kommet i mål

– Vi har også fått erstatningsordninger og godkjenningsordninger, alt for at nye overgrep ikke skal kunne skje.

Mari Trommald er likevel overrasket over funnene i Adresseavisens undersøkelse.

– Det vi ser her er dessverre at vi ikke har kommet i mål med de tiltakene vi har hatt. Vi tror at problemene er mindre enn de var for noen tiår siden.