Hopp til innhold

Seks betjenter bisto Mattilsynet under tvangsavvikling av gårdbruk

Et 50-talls melkekyr og kalver ble sendt til slakteriet etter at Mattilsynet tvangsavviklet et gårdsbruk i Namdalen.

Bjørn Røthe Knudtsen

- I de fleste tilfeller klarer vi å komme til enighet uten at vi går til verken retten eller foretar tvangsavvikling, sier Bjørn Røthe Knudtsen hos Mattilsynet.

Foto: Espen Nilsen Holtan / NRK

– Det er svært sjelden vi må gjøre det på denne måten, sier regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen hos Mattilsynet:

Lang prosess

I slutten av september hadde Mattilsynet fått nok, og trappet opp med seks politibetjenter i to uniformerte biler. Gårdbrukeren hadde da vært i Mattilsynets søkelys over flere år.

– I de fleste tilfeller klarer Mattilsynet å ordne opp selv, uten at vi verken går til retten eller foretar tvangsavvikling av dyreholdet. Eieren ser ofte selv, at det ikke er greit å fortsette. Når Mattilsynet går inn med lovhjemmel og tvinger gjennomføring, er det toppen av isfjellet, sier Knudtsen.

Flere avviklinger

Gårdeieren fra Namdalen måtte avvikle dyreholdet for første gang i 2009, men året etter, fikk han det gjenopptatt.

I november 2015 kom det et nytt pålegg om avvikling, men gårdbrukeren tok denne gangen saken til både tingretten og lagmannsretten. Der tapte han i begge instanser.

– Saken er grundig behandlet i både tingrett og lagmannsrett og det er ingen enkeltepisoder som ligger til grunn. Det føyer seg inn i et mønster hvor vi ser at dyreholdet over lang tid har hatt problemer med å foreta utbedringene som kreves, og derfor gikk det som dette, sier Knudtsen.

Ifølge dommen i lagmannsretten skal bonden ha unnlatt å klippe klovene på kuene, manglende brannvarslingsanlegg og smittesluse i fjøset. Han skal ha fått gjentatte pålegg om å utbedre blant annet disse tingene. I tillegg skal driftsbygningen være i for dårlig stand.

Les også: Fengsel i fire måneder for å ha sulta i hjel 92 storfe

Føler seg overkjørt

NRK har vært i kontakt med gårdbrukeren, som har en helt annen versjon av saken. Han hevder han har rettet manglene og hatt velholdte dyr. Han er dypt uenig i avgjørelsen og har påklaget saken til høyesterett.

– Det blir slik i langvarige konflikter. Virkelighetsforståelsen blir forskjellig og kommunikasjonen dårlig, sier Røthe Knudtsen.

Men når kyrne nå blir slaktet og dette er over, kan gårdbrukeren likevel starte med melkeproduksjon igjen.