Hopp til innhold

Nortura ber myndighetene om tvungen lønnsnemnd

– Konsekvensene for dyras velferd og bondens økonomi kan bli svært alvorlige.

Norsk kylling

KAN BLI AVLIVET: Dersom Norsk Kylling ikke får slakte kyllinger fra mandag av, kan flere 100.000 dyr bli avlivet i fjøs rundt omkring i Trøndelag.

Foto: Jøte Toftaker

Det er streiken i Mattilsynet som kan få alvorlige konsekvenser for kyllingproduksjonen fra mandag av.

Slik det ligger an akkurat nå, må Norsk Kylling hver dag avlive 65.000 kyllinger i fjøs. Dette utgjør over 60tonn mat daglig som går i søpla. I tillegg må også to av Norturas slakteri stenge.

Nå mener Nortura myndighetene må ta grep og ber om tvungen lønnsnemnd.

– Vi stiller oss helt uforstående til at vi ikke har fått dispensasjon. Nortura regnes som en samfunnskritisk virksomhet, og konsekvensene for dyras velferd og bondens økonomi kan bli svært alvorlige.

Det sier beredskapsleder og direktør for trygg mat og dyrevelferd i Nortura, Hanne Steen i en pressemelding.

Hanne Steen, Nortura

Hanne Steen sier de har vært tydelige overfor myndighetene på at de ikke har kapasitet til å avlive fjørfe forskriftsmessig ute på gård.

Foto: Nortura

Les også Kyllingprodusenter får skryt av dyrevernere: Har vært i tvil om det overhodet var mulig

kylling, Live Kleveland

Rammer hardt

– Dette er en tragedie for dyrevelferd, matsvinn og mennesker.

Det sier Hilde Talseth som er administrerende direktør i Norsk Kylling.

Etter planen skal bedriften ta inn 65.000 kyllinger til slakt fra 4–5 ulike bønder i Trøndelag på mandag og tirsdag.

Når selskapet, på grunn av streiken, ikke kan ta inn kyllingen til slakt, får dette store konsekvenser.

– For dyrevelferden er dette svært alvorlig og en tragedie. Konsekvensene er også svært alvorlig i et bærekraftsperspektiv, og jeg synes det er svært uetisk at vi må kaste 60 tonn mat om dagen, sier Talseth.

Hilde Talseth i Norsk Kylling

Hilde Talseth er administrerende direktør i Norsk Kylling.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

– Setter alt på spill

Vi produserer kylling, og vi har noen retningslinjer som er satt av Mattilsynet, og nå er det de som setter alt på spill. Både når det gjelder dyrevelferd og økonomien til oss produsentene, sier Rune Vang til NRK.

Han er bonde på Inderøya i Trøndelag, og skal etter planen levere 26.000 kyllinger til slakt i starten på neste uke.

– Vi har allerede brukt én million kroner for å kjøpe kylling og kraftfor, så om vi ikke får levert kyllingen til slakt er det en katastrofe.

Verst synes han det er med tanke på dyrevelferden. For det blir raskt for lite plass i fjøset.

– Dyra vokser hver dag. Så kanskje kan vi holde ut et par ekstra dager, men ikke mer. Da er det et regelverk fra Mattilsynet som sier at vi ikke kan overstige en viss tetthet i fjøset, sier bonden fra Inderøy.

Utfallet kan være at han må destruere samtlige dyr, og da er det null inntjening. Så han vet ikke hva framtiden bringer.

Rune Vang er kyllingbonde fra Inderøy i Trøndelag.

Rune Vang synes det er merkelig at Mattilsynet ikke tar hensyn til dyrevelferden. – Jeg skjønner at det har med streikerett å gjøre, men her er det mye som står på spill.

Foto: Privat

Stor usikkerhet

De slakteklare kyllingene har bonden brukt omtrent 46 dager på å avle fram. Dette koster mye penger, for utgiftene er det bonden selv som dekker.

Og på grunn av at ansatte i Mattilsynet nå er tatt ut i streik, så får ikke Norsk Kylling lov å slakte dyr.

– Vi får ikke brukt kyllingen til kjøtt, og det er usikkert om dette vil dekkes av forsikringen. Det betyr at bonden som hittil har brukt store summer på å få disse kyllingene klare, ikke får inntjening, sier Hilde Talseth til NRK.

– Vi har investert i et fjøs, og renter og avdrag vil gå som vanlig. Om dette skjer må vi snakke med banken. Vi krysser fingrene og håper de tar til fornuft, sier bonde Rune Vang.

Klar over konsekvensene

Akademikerne varslet torsdag 30. mai uttak av ytterligere 24 ansatte i Mattilsynet fra og med mandag 3. juni.

I en pressemelding skriver Mattilsynet at de har fått avslag på dispensasjonssøknader og ikke vil kunne ivareta sine samfunnskritiske oppgaver på slakteriene og i grensekontrollen.

Streiken går også utover evnen til å følge opp bekymringsmeldinger om dyrevelferd, samt en rekke andre oppgaver.

I en e-post til NRK skriver Lena De Faveri, som er direktør i Avdeling styring i Mattilsynet følgende:

Streik er et legitimt virkemiddel i arbeidslivet. Akademikerens streikeuttak av Mattilsynets ansatte får store konsekvenser for mange, og vår jobb er å synliggjøre det ovenfor vårt eierdepartement.

Videre står det at som arbeidsgiver må Mattilsynet følge de reglene som er satt for streik, og det betyr at de ikke skal utføre arbeid på vegne av de som er tatt ut i streik.

Nortura rammes også

Streiken påvirker om lag halvparten av kylling- og kalkunproduksjon i Norge, og vil kunne få konsekvenser for 30 prosent av all svineproduksjonen, heter det i pressemeldingen fra Mattilsynet.

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, håper de finner en løsning som ikke går på bekostning av dyra.

– Hensynet til liv og helse gjelder tydeligvis ikke dyr, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag. – Vi kan ikke se på at situasjonen utvikler seg i retning av at tusenvis av dyr kommer til å lide. Dette er en lovlig streik som vi sjølsagt respekterer, men det må finnes løsninger som ikke går ut over dyra.

– Hver time teller. Krisen kommer til å eskalere fra dag til dag så det haster å finne en løsning.

Bjørn-Ole Juul-Hansen er administrerende direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund.

Han sier frykter ting vil eskalere.

– Om få dager står smågrisprodusentene for tur. Slaktegrisen holder bøndene på bingen så lenge som det er dyrevelferdsmessig forsvarlig. Men da må smågrisen som skulle hatt disse plassene sannsynligvis bøte med livet, sier han.

Bjørn-Ole Juul-Hansen

Bjørn-Ole Juul-Hansen frykter streiken etter hvert også vil ramme smågris-produsenter.

Foto: KLF