NRK Meny
Normal

Fengsel i fire måneder for å ha sulta i hjel 92 storfe

Namdal tingrett har dømt en 37 år gammel bonde fra Jøa i Fosnes til fengsel i 120 dager etter at han lot 92 storfe sulte i hjel i fjøset i 2014. Dyrevernalliansen mener dommen er en hån mot dyrs rettssikkerhet.

Døde dyr i fjøset på Jøa

Mattilsynet fant 92 døde storfe i fjøset på Jøa.

Foto: Politiet

Live Kleveland i Dyrevernalliansen

SKUFFET: Live Kleveland i Dyrevernalliansen er skuffet over straffeutmålingen. Hun mener saken må opp i en høyere rettsinstans.

Foto: I.Linstad Hauge / Dyrevernalliansen

Namdal tingrett mener bruddene på dyrevelferdsloven er grove, men at bonden kun må sone fire måneder i fengsel. Tingretten har dermed ikke fulgt aktors påstand om fengsel i ett år og seks måneder.

Derimot har retten nærmet seg aktors påstand om at mannen skal miste retten til å drive med husdyr. Aktor mente mannen burde idømmes tap av retten til å holde dyr på inntil videre, minimum i ti år. Tingretten nøyde seg med ti år.

Mannen sluttet å mate og stelle dyrene sine ved juletider i 2014. Tragedien ble først avdekket 20. mars i 2015 da politiet og Mattilsynet kom på besøk. Da hadde de siste dyra trolig allerede vært døde siden slutten av februar.

– En hån mot dyrs rettigheter

– Vi er veldig skuffet, sier Live Kleveland, jurist i Dyrevernalliansen.

– Øvre strafferamme er tre års fengsel. Det at denne bonden kun fikk fire måneder er en hån mot dyrs rettssikkerhet og alle oss som er glade i dyr. Denne bonden har mishandlet dyr på det aller groveste.

Kleveland mener retten har unnlatt å sende et signal om hvordan samfunnet vurderer slike brudd på dyrs rettigheter.

– Noe verre dyremishandling enn dette kan man vanskelig se for seg. Dette må behandles av en høyere rettsinstans.

70 døde dyr ble funnet i fjøset på Jøa.

MASSEGRAV: 92 døde dyr ble hentet ut fra fjøset på Jøa, og gravd ned på gården til tiltalte.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Også aktor er skuffet

Politiadvokat Amund Sand sier til NRK at han er misfornøyd med straffeutmålingen i saken.

– Jeg synes straffen ligger på et altfor lavt nivå.

Under avslutningen av rettssaken sa aktor Amund Sand at det er snakk om en grov overtredelse av loven, og at man ikke kan tenke seg en verre sak enn denne.

– Namdal tingrett bør ilegge mannen en historisk streng straff og ta inn over seg de skjerpelsene som har skjedd de siste årene, sa Sand i tingretten.

Den tiltalte gårdbrukeren forklarte under rettssaken mangelen på stell av dyrene med personlige problemer.

Det er statsadvokaten som avgjør om saken skal ankes inn for Frostating lagmannsrett.

Godtar dommen

37-åringen har ifølge sin forsvarer Bertil Smalås godkjent dommen og straffeutmålinga.

Smalås mener dommen er innenfor det somer vanlig praksis i slike saker.

– Dette er ikke en historisk streng sak. Det finnes en strengere sak som førte til ett års fengsel. Der er flere dyr involvert.

– Hva tenker du om at Dyrevernalliansen mener dommen er et hån mot dyrs rettsvern?

– Jeg har ingen kommentar til Dyrevernsalliansen. Den har ingen rettslig forankring.

Ifølge Smalås ser min klient fram til å få avslutta saken og få sonet straffen og komme seg videre i livet. Han ser ikke for seg å starte med dyr igjen, og har ingen problemer med utestengelsesdelen av dommen.