Hopp til innhold

Streiken trappes opp: Muntlig eksamen vil rammes

Studenter som har professorer som er tatt ut streik vil ikke kunne ha muntlig eksamen som planlagt.

Streikende ansatte ved NTNU gjør klar en streikestand ved hovedbygget på Gløshaugen

I STREIK: De ansatte ved NTNU gjorde seg mandag klar til å stå streikevakter utenfor hovedbygget til NTNU på Gløshaugen i Trondheim.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Når vi tar ut 300 på NTNU, så vil det ramme flere. Det vil ramme den daglige driften på universitetet. Det vil ramme forskning og det vil kunne ha konsekvenser for en del eksamensavvikling, sier streikeleder Lisbeth Aune i Unio Trøndelag.

Streikeleder i Unio Trøndelag, Lisbeth Aune sitter i høyskoleparken ved NTNU

Streikeleder i Unio Trøndelag, Lisbeth Aune, ønsker ikke at studentene rammes av streiken, men at det dessverre er en konsekvens av streiken.

Foto: Morten Andersen / NRK

Fredag ble det klart at det ble brudd i lønnsoppgjøret mellom fagforeningene Unio og Akademikerne på den ene sida, og staten på den andre.

Mandag ble streiken trappa opp og ytterligere 2300 medlemmer ble tatt ut i streiken. Dermed streiker nå rundt 3500 ansatte i staten.

Det rammer blant annet studentene.

– Om du har muntlig eksamen med en professor som er i streik i dag, så vil nok ikke denne kunne gå, sier Aune.

NRK forklarer

Streiken kort fortalt

Streiken kort fortalt

Kven streikar?

Akademikerne og Unio Stat har tatt ut fleire tusen medlemmar i streik. Dei er to av fire hovudorganisasjonar i Noreg og organiserer personar med høgare utdanning.

Streiken kort fortalt

Kvifor streikar dei?

Staten vil ha ein felles tariffavtale for dei fire hovudorganisasjonane Unio Stat, Akademikerne, LO Stat og YS Stat.

Unio Stat og Akademikerne vil forsette å ha eigen tariffavtale for sine medlemmar.

Streiken kort fortalt

Kvifor eigen avtale?

Akademikerne og Unio ønskjer framleis å kunne forhandle løna lokalt på dei enkelte arbeidsplassane. Dei meiner ein felles avtale med alle fire hovudorganisasjonane vil gje dårlegare lønsutvikling for personar med høgare utdanning.

Streiken kort fortalt

Kven blir tatt ut i streik?

Det er statlege tilsette med høgare utdanning som har blitt tatt ut i streik, og det kan bli fleire. Det betyr mellom anna tilsette ved universitet, direktorat, departement, statlege tilsyn, Nav, Sametinget og politiet.

Krysser fingrene for eksamen

Lærerstudentene Hedda Klippen Nilsen og Eline Djønne Lunn, ved Oslo Met, har bruk hele søndagen til å lese til eksamen.

De krysser fingrene for at de kan gjennomføre eksamen i kroppsøving onsdag.

– Pensum sitt i hodet nå, så det hadde vært veldig kjedelig å utsette den, sier Lund.

– Vi gleder oss til sommerferie, så dersom det skulle bli skole lenger, er ikke akkurat det førsteønsket, sier Nilsen.

Eline Djønne Lund (til venstre) og Hedda Klippen Nilsen

Eline Djønne Lund (til venstre) og Hedda Klippen Nilsen studerer for å bli barneskolelærere. De håper eksamen går som planlagt.

Foto: Julia Muggerud / NRK

Støtter streiken

Studenttingslederen i Trondheim mener det er avgangsstudentene som vil rammes hardest av streiken.

– Frykten er at man ikke får fullført studiene og må utsette studier fordi man mangler emner. Kanskje må man gå et år ekstra for å få vitnemål, sier Didrik Nohre Lønvik.

Han er likevel tydelig på at en støtter ansattes rett til å streike og at de som studenter bare må forholde seg til konsekvensene.

– Det er viktig at vi har gode undervisere og ansatte ved NTNU. Når de streiker så er det nok for en grunn, sier Lønvik.

Lederen av studenttinget i Trondheim, Didrik Nohre Lønvik, står utenfor hovedbygget på Gløshaugen.

Lederen av Studenttinget i Trondheim, Didrik Nohre Lønvik, sier det er trist at det er blitt streik, men at studentene bare må forholde seg til den.

Foto: Morten Andersen / NRK

Frykter ikke tvungen lønnsnemnd

I Oslo var mandag 300 av Unios medlemmer samla til streikemøte. Fagforeninga tok i dag ut ytterligere 1600 medlemmer i streiken.

– Det er store uttak blant annet i politiet som vil ramme produksjon av pass. Det er også store uttak innen universitet- og høyskolesektoren, sier forhandlingsleder for Unio Stat, Guro Lind.

Selv om enda flere rammes av streiken fra og med i dag, frykter ikke de streikende at staten vil avslutte streiken med tvungen lønnsnemnd.

– Nei, det er vi ikke redd for fordi vi har et veldig ansvarlig streikeuttak. Vi forventer at regjeringa respekterer streikeretten og forventer at de er restriktive med bruken av tvungen lønnsnemnd, sier Lind.