22 døde på trønderske veier

Tallet på trafikkdrepte gikk noe ned i Norge i fjor, men flere døde på trønderske veier i 2010.

Blomster på ulykkesstedet

Blomster ble lagt ned på stedet der det skjedde en alvorlig trafikkulykke i 2010.

Foto: Tor Aage Hansen

22 mennesker omkom i trafikken i Trøndelag i 2010. Det er en person mer enn i 2009, viser tall fra Trygg Trafikk.

Økningen skjedde i Nord-Trøndelag der elleve mennesker omkom i 2010, mot ti personer året før.

– Elleve for mange

Distriktsleder Idar Ertsås i Trygg Trafikk sier at det totale ulykkesbildet i Nord-Trøndelag har gått ned, men at tallet på dødsulykker er alt for høyt.

– Det er elleve familier som ble rammet i 2010 og det er elleve for mange, sier Ertsås til NRK.

Han sier Trygg Trafikk skal fokusere på det de har ansvar for i året som kommer, nemlig opplæring og informasjon.

– Og det er det som kanskje er det vanskeligste og viktigste for at vi skal få ned tallet på ulykker, sier Ertsås.

Nedgang på landsplan

På landsbasis er det en liten nedgang i antall omkomne i trafikken, 210 mennesker døde på norske veier i 2010.

Året før mistet 212 mennesker livet i trafikken.

Flesteparten av de som dør i trafikken er bilførere. Deretter følger bilpassasjerer, motorsyklister og fotgjengere.

Tror på info og synlig politi

Politioverbetjent ved Nord-Trøndelag politidistrikt Sture Nørholm tror både informasjon og kontroller er viktig for trafikksikkerheten.

– Men også dette med synlig politi og andre kontrollenheter som Statens vegvesen, det er viktig for å øke risikoen for å bli oppdaget hvis du har tenkt å gjøre ett eller annet som ikke harmonerer med lovverket, sier Nørholm.

Han sier at politiet kommer til å fokusere på trafikkontroller i året vi står foran.

Han mener også at det er en del dårlig holdninger til trafikksikkerhet blant enkelte.

– Dette med at man ikke trenger å ta på beltet fordi det ikke er kontroll, det er ikke det det er snakk om. Det handler om å berge seg selv og sine hvis det skulle skje ei ulykke, sier Nørholm.

Han sier det samme gjelder fart og rus.

– Det er større sjanse for at det skjer ting når du ikke forholder deg til det, og det er større sjanse for at skadeomfanget blir mye større, sier Sture Nørholm i politiet.