Hopp til innhold

16.000 laks rømte fra rømnings­sikker oppdrettsmerd

Ocean Farming melder at det var rundt 16.000 oppdrettslaks som rømte fra deres havmerd utenfor Frøya i Trøndelag i fjor høst.

Salmars havmerd i Frohavet

LAKS RØMTE: Verdens første havmerd for oppdrett skulle være rømningssikker, likevel klarte 16.000 laks å rømme i fjor. Kjempemerden kan romme opp til 1,6 millioner fisk.

Foto: Morten Andersen / NRK

Fiskeridirektoratet mottok melding om en rømning på Ocean Farming sin lokalitet «Håbranden» utenfor Frøya i Trøndelag i september i fjor.

Nå er merden tømt, og fisken slaktet ut. Selskapet melder at tett på 16.000 laks har rømt. Den rømte fisken hadde en snittvekt på rundt fire kilo, opplyser Fiskeridirektoratet.

Da havmerden ble plassert utenfor Frøya i 2017, ble det hevdet at den skulle være rømningssikker.

– Betydelig antall

Fiskeridirektoratet ser alvorlig på rømningen, og mener det er et betydelig antall laks som har rømt.

– Etter å ha fått telt opp eksakt antall rømte fisk så ser vi at dette var en betydelig rømning, men potensialet var mye større og vi fryktet at et enda større antall kunne ha rømt, sier seksjonssjef i Fiskeridirektoratet, Ruth Lillian Kjæmpenes, til NRK.

Hun opplyser at det er usikkert hvilke reaksjoner selskapet vil få.

– Vi er i gang med å vurdere hvilke reaksjoner dette vil få, men vi har ikke konkludert med noe ennå, sier Kjæmpenes.

Ruth Lillian Kjæmpenes i Fiskeridirektoratet

VURDERER REAKSJONER: Seksjonssjef i Fiskeridirektoratet, Ruth Lillian Kjæmpenes.

Foto: Fiskedirektoratet

Lå skjevt i sjøen

Det var natt til tredje september 2018 det ble oppdaget at oppdrettsmerden til Ocean Farming lå skjevt i sjøen. Den inneholdt en million fisk da den krenget slik at deler av nota kom under vann. Ocean Farming er et selskap i Salmar-konsernet.

Det ble iverksatt gjenfangst og totalt 82 rømte fisk ble fanget i nærheten av merden, opplyser Salmar.

I etterkant av rømningen ble 40 lakseelver overvåket, men så langt har det ikke vært uvanlig innslag av rømt oppdrettslaks i elvene i Namsenfjorden og Trondheimsfjorden. En endelig rapport fra overvåkingen vil komme senere i vinter.

Ser alvorlig på rømningen

Konsernsjef i Salmar, Olav-Andreas Ervik, sier at selskapet har gjort det de kan for å forhindre en ny rømning.

– Vi kan ikke få understreket nok at vi tar hendelsen som forårsaket dette svært alvorlig. Vi har i ettertid gjort flere undersøkelser, både interne og eksterne, som har avdekket flere områder som vi kan forbedre og en rekke tiltak er iverksatt med bakgrunn i dette, sier Ervik.

Hvilke reaksjoner forventer dere fra Fiskeridirektoratet?

– Vi forholder oss til Fiskeridirektoratet og det de til slutt konkluderer med når de er ferdig med sin etterforskning.

Konsernsjef i Salmar, Olav-Andreas Ervik

BEGRENSET OMFANG: Konsernsjef Olav-Andreas Ervik mener at rømningen var av begrenset omfang, siden det er snakk om 16.000 fisk av totalt én million i merden.

Foto: Morten Andersen / NRK