- Overvik-sak truer demokratiet

Landbruksdirektøren i Sør-Trøndelag, Tore Bjørkli, går hardt ut mot politikerne i Overvik-saken i Trondheim.
- Koblingen mellom utbyggerne og politikerne har vært tett i disse sakene. Det som har skjedd truer rett og slett lokaldemokratiet, sier landbruksdirektør Bjørkli til Adresseavisen.
Avisa har de siste dagene fortalt om hva som skjedde da Overvik og Kastbrekka ble omdisponert til boligbygging.