Hopp til innhold

- Laksefisket fortsetter

Det blir ikke stans i fisket i Namsen som følge av utbruddet av furunkulose. Det er konklusjonen etter et møte i Grong i dag.

Grunneierne Siv og Arne Øystein Fossland plukker opp død laks fra Sanddøla
Foto: Kaja Kristin Ness / NRK

Mattilsynet var klar i sin anbefaling om å opprettholde fisket, men inntil videre vil det være forbudt å sette fanget fisk tilbake i elva.

Har kontroll

Fiskeforvalter Anton Rikstad hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sier at de nå har kontroll på utbruddet, men at faren ikke er over.

- Vi føler vi har kontroll, og det er mindre død laks i Namsen nå, sier Rikstad.

Han sier helgas plukking og nedgraving av død fisk har fungert godt. Samtidig holdes laksetrappen åpen slik at laksen fordeles bedre i elva. Fiskeforvalteren tror også den økte vannføringa i elva har vært positiv.

- Vi takker NTE for ekstra vannføring, og ønsker å beholde den så lenge det er godvær, sier Rikstad.

Så langt er det tatt opp rundt 400 døde lakser fra elva.

- Kunne vært unngått

Kilenotfiskere mener furunkuloseutbruddet i Namsenvassdraget kunne vært unngått.
Fiskerne mener at fiske med kilenot kunne tatt opp en god del av fisken før den går opp i elva. Kilenotfiskerne mener også at fiskemetoden fang-og-slipp er noe av årsaken til sykdomsutbruddet blant laksen.

- Grådige elveeiere og ei udugelig forvaltning er årsaken til utbruddet, sier kilenotfisker Svenn Kaldahl til Namdals-Avisa.